Gizelle Baker: Palacze powinni poznać zalety produktów wolnych od dymu tytoniowego

Specjalnie dla ISBzdrowie Dr Gizelle Baker z Centrum R&D PMI w Neuchatel (Szwajcaria). Prowadzi zespól Epidemiologii i Biostatystyki odpowiedzialny za biostatystykę, programowanie, zarzadzanie danymi i epidemiologię w dziale Oceny Produktów i Oceny Naukowej. Prowadzi kliniczne i postrazyjne programy oceny dla PMI.

Jakie są najważniejsze dane dotyczące zdrowia publicznego w wynikach badań PMI prezentowanych podczas GFN (Global Forum on Nicotine) w Warszawie?

Nasze dowody naukowe dotyczące IQOS (Tobacco Heating System), najbardziej zaawansowanego bezdymnego produktu PMI, przeszły długą drogę od czasu, gdy po raz pierwszy zaczęliśmy w 2008 roku, a wyniki, które zaprezentowaliśmy podczas GFN, opierają się na wcześniejszych osiągnięciach. Dzięki naszemu programowi badawczemu wykazaliśmy, że IQOS jedynie podgrzewa tytoń a proces spalania nie występuje. Celem prac naszych inżynierów była redukcja poziomu szkodliwych substancji chemicznych uwalnianych w aerozolu, który został przebadany przez nas i pewna liczbę niezależnych badaczy i wykazano, ze zawiera on średnio 90 do 95% mniej szkodliwych związków chemicznych w porównaniu do dymu papierosowego. Wykazano, ze to zmniejszenie emisji tych związków prowadzi do zmniejszenia ekspozycji, co z kolei przekłada się na redukcje toksyczności i pozytywne zmiany biologiczne wykazane w badaniach klinicznych.

Podczas GFN dzieliliśmy się naszymi najbardziej aktualnymi i ekscytującymi wynikami badania klinicznego, w którym oceniano wpływ używania IQOS na zdrowie palaczy, w sposób w jaki używaliby go w warunkach rzeczywistych. Badanie wykazało znaczna poprawę odpowiedzi biologicznej u uczestników, którzy zamienili palenie papierosów na stosowanie IQOS na sześć miesięcy w porównaniu do osób, które kontynuowały palenie. W rzeczywistości pozytywne wyniki obserwowano, mimo ze niektórzy uczestnicy z grupy stosującej IQOS jednocześnie palili papierosy podczas badania. Osoby, które całkowicie przestawiły się na używanie IQOS doświadczyły większej redukcji ekspozycji na substancje szkodliwe, co prowadziło do większej poprawy ocenianych parametrów klinicznych, zbliżonej do poprawy widocznej u palaczy, którzy całkowicie zrezygnowali z wyrobów tytoniowych czy nikotynowych.

Kiedy możemy spodziewać się wyników badania z roczną obserwacja (THS vs palenie tytoniu)?

Nasze najnowsze badanie kliniczne to sześciomiesięczne badanie, w którym wzięło udział blisko 1000 palaczy – losowo przydzielanych do grupy kontynuującej palenie lub do grupy stosującej IQOS. Zakończyliśmy również przedłużenie tego badania o kolejne 6 miesięcy (łącznie 1 rok obserwacji) i jesteśmy właśnie w trakcie analizy danych. Dzielimy się obecnie wynikami pierwszych 6 miesięcy obserwacji z tego badania klinicznego i nie możemy się doczekać, aby opublikować wyniki obserwacji rocznej.

Czy są jakieś plany przeprowadzenia badań oceniających wpływ IQOS na zdarzenia sercowo-naczyniowe lub zachorowalność na raka w porównaniu z paleniem?

Z wyników 6-miesiêcznych badań klinicznych z udziałem zdrowych dorosłych palaczy wyraźnie wynika, że istnieją wymierne różnice w sposobie reagowania organizmu na IQOS w porównaniu do kontynuowania palenia papierosów, nawet po 6 miesiącach od zamiany palenia na stosowanie IQOS, wartości parametrów klinicznych zmieniają się w tym samym kierunku, który obserwujemy u osób, które rozpoczęły całkowitą abstynencję od nikotyny. Zestaw 8 pierwszorzędowych klinicznych punktów końcowych, dla których wyniki zostały przedstawione podczas konferencji GFN, jest dodatkowo poparty bardziej obszernym zestawem drugorzędowych punktów końcowych, o których wiadomo, że są powiązane z chorobą sercowo-naczyniową, chorobami układu oddechowego lub rakiem. Wyniki są bardzo korzystne. Dotychczasowe wyniki badan dają nam pewność, że IQOS jest znacznie lepszym produktem w porównaniu do papierosów, i musimy być w stanie komunikować się z palaczami, aby zachęcić ich do skorzystania z tej alternatywy.
Jak dotąd badania kliniczne, które przeprowadziliśmy, dotyczyły zdrowych palaczy, bez zamiaru rzucenia palenia i prawie niemożliwe jest odpowiednie oszacowanie punktów końcowych choroby w tej populacji. Jednak teraz, gdy mamy produkt wprowadzony do obrotu w wielu krajach, pracujemy nad zaprojektowaniem badań, takich jak nasze badanie Oral Health Study (w Japonii), w którym oceniamy zmniejszenie ryzyka w populacji dorosłych palaczy, którzy pomimo choroby (zapalenie przyzębia) nie chcą rzucić palenia. Ponadto jesteśmy obecnie w trakcie ustalania, jaki byłby najlepszy sposób oceny wpływu przejścia palaczy na produkty wolne od dymu tytoniowego, takie jak IQOS, na choroby związane z paleniem.

Czy przejście z palenia tytoniu na system podgrzewania tytoniu pomoże zmniejszyć liczbę zgonów spowodowanych chorobami odtytoniowymi?

Naszym celem przy projektowaniu i komercjalizacji produktów wolnych od dymu, takich jak IQOS, jest zmniejszenie ryzyka i szkód zdrowotnych związanych z paleniem papierosów. Aby osiągnąć ten cel, musimy skupić się na dwóch rzeczach. Po pierwsze, musimy opracować produkt, który niesie mniej ryzyka dla zdrowia w porównaniu do papierosów. Po drugie, produkt musi być atrakcyjny dla odbiorców, tak aby ludzie, którzy palą po niego sięgnęli, a jednocześnie ci, którzy nie palą, nie sięgali po niego. Zasada redukcji szkód zdrowotnych była główną silą napędową transformacji naszej firmy w kierunku produktów wolnych od dymu. Dlatego do tej pory wydaliśmy 4,5 miliarda dolarów na rozwój, budowę możliwości produkcyjnych i naukowa ocenę naszego portfela produktów wolnych od dymu tytoniowego. Dlatego zatrudniliśmy ponad 430 ekspertów i naukowców, którzy opublikowali do tej pory ponad 250 recenzowanych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach. Przeszliśmy długą drogę do wykazania, ze IQOS i inne produkty wolne od dymu tytoniowego mogą odegrać istotną rolę w zmniejszaniu szkodliwości palenia, a coraz większa liczba niezależnych ekspertów i agencji rządowych zaczyna się z tym zgadzać.

Czy istnieją już stanowiska towarzystw naukowych, które pozytywnie odnoszą się do produktów HnB i podejścia do ograniczania szkód spowodowanych przez tytoń?

Niedawno zliczyliśmy ponad 25 niezależnych, recenzowanych badań lub raportów rządowych na temat IQOS, a większość z tych badań ma wyniki zgodne z naszymi własnymi: że aerozol IQOS zawiera znacznie niższy poziom szkodliwych substancji chemicznych w porównaniu z dymem papierosowym. Jednym z przykładów wyników zgodnych z naszymi własnymi może być opublikowana niedawno w czasopiśmie „Addiction” praca dr Konstantinosa Farsalinosa, greckiego kardiologa i lidera w dziedzinie redukcji szkód zdrowotnych związanych z paleniem tytoniu. Inne raporty z podobnymi wnioskami zostały również opublikowane przez agencje rządowe, w tym niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR), brytyjski Public Health England i Chińskie Narodowe Centrum Badan Tytoniu.
Wymienione instytucje, jak również inne, przyznają, ze podgrzewane wyroby tytoniowe mają do odegrania rolę w ograniczaniu szkodliwości tytoniu. Chcielibyśmy, aby jeszcze więcej agencji i organizacji jasno wyraziło swoje poparcie dla strategii ograniczania szkód powodowanych przez tytoń, która pozwala palaczom wiedzieć, że jeśli nie zerwie z nałogiem to istnieją lepsze opcje niż kontynuowanie palenia. Ludzie zasługują na to, aby móc podejmować świadome decyzje dotyczące produktów, z których korzystają, i ryzyka, które są gotowi zaakceptować.
Im więcej agencji i organizacji oceniających te produkty udostępni wyniki badań, tym więcej informacji będą mieli palacze na temat względnego ryzyka związanego z różnymi produktami tytoniowymi. Dzięki tym informacjom palacze będą mogli wybrać produkty, które są lepszym rozwiązaniem niż dalsze palenie papierosów.