W PAN-ie zbadają plastyczność ludzkiego mózgu

BRAINCITY – Centrum Doskonałości w zakresie neuroplastyczności i chorób mózgu to nazwa nowego ośrodka, który powstanie we współpracy z warszawskim Instytutem Nenckiego PAN. Ośrodkiem pokierują prof. dr. hab. Leszek Kaczmarek i dr hab. Ewelina Knapska. Środki na realizację projektu zostały przyznane w ramach rozstrzygniętego właśnie czwartego ogólnopolskiego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Celem jest zrozumienie i wykorzystanie złożonej plastyczności ludzkiego mózgu w celu zwalczania chorób.
„Nasza wiedza w zakresie neurobiologii, funkcjonowania i dysfunkcji mózgu wzrasta w ostatnich latach w niebywałym tempie. Wszystkie te znamienne osiągnięcia technologiczne i metodologiczne zostaną wykorzystane w BRAINCITY. Celem nadrzędnym naszej działalności będzie wypracowanie nowych rozwiązań poprawiających profilaktykę, diagnostykę, monitorowanie oraz leczenie chorób i patologii związanych z plastycznością mózgu” – mówi cytowany w komunikacie prof. Leszek Kaczmarek.
Międzynarodowym partnerem strategicznym przedsięwzięcia będzie Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł na okres pięciu lat.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) jest realizowany przez FNP od listopada 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Program ma umożliwić powstanie w Polsce wyspecjalizowanych ośrodków naukowych, prowadzących konkurencyjne w skali światowej badania naukowe.

23 lipca br. został ogłoszony kolejny konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze. Wnioski do konkursu mogą składać wybitni naukowcy z całego świata, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednostce na terytorium Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków mija 14 września br.