Kolejna przychodnia Gedon Medica otworzy się w październiku

W październiku 2018 r. Gedeon Medica otwiera kolejną przychodnię lekarską na warszawskim Wilanowie. Gedeon Medica jest siecią placówek terapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego.

Według danych GUS, zaburzenia psychiczne dotykają co trzeciego Polaka, a co roku przybywa 300 tyś. nowych zdiagnozowanych zachorowań. Statystyki zachorowań należy powiększyć o nieujawnione przypadki, nieznane lub skrywane. Między innymi w ich wyniku w Polsce dochodzi do ponad 10 tyś. prób samobójczych rocznie, z czego 6 tyś. udanych.
W Polsce na 1 milion mieszkańców przypada 90 lekarzy psychiatrów – wśród krajów Unii zajmujemy drugie miejsce od końca (za Bułgarią).  „Aby zmienić sytuację, finansowanie służby zdrowia musiałoby wzrosnąć do ok. 6% budżetu, które w planie finansowym NFZ obecnie wynosi 3,2%. Brakuje też środków na infrastrukturę, na którą należałoby przeznaczyć 1 mld. zł, łącznie z budżetu Ministerstwa Zdrowia i samorządów” – informuje spółka.

Specjaliści Gedeon Medica przez wiele lat zbierali doświadczenia w najlepszych systemach opieki zdrowotnej w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech oraz Skandynawii, dzięki czemu są w stanie pomagać wielu pacjentom, jednocześnie rozwijając specjalizację pomocy młodzieży. W gronie ekspertów firmy przeważają lekarze zajmujący się problemami zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie z otyłością), zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz stresem.