MedApp będzie współpracował z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie nowych technik wspomagania zabiegów kardiologicznych

MedApp podpisała list intencyjny z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM) w zakresie współpracy, w ramach wykorzystania platformy CarnaLife do wizualizacji standardowych danych klinicznych oraz systemu telemedycznego. Sygnatariuszami listu intencyjnego ze strony WUM, w imieniu JM Rektora – prof. Mirosława Wielgosia był Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, zaś ze strony MedApp SA – Mateusz Kierepka – Prezes Zarządu.

„Podpisany list intencyjny to dla nas duża nobilitacja, a jednocześnie odpowiedzialność. Docelowo, dzięki zawartemu porozumieniu, studenci WUM w ramach zajęć dydaktycznych zyskają dostęp do zaawansowanego technologicznie rozwiązania, jakim jest nasz system telemedyczny CarnaLife. MedApp natomiast, na bazie wniosków formułowanych przez przyszłych adeptów medycyny, będzie mógł jeszcze działanie systemu usprawnić. Liczymy, że finalnym efektem współpracy będzie wykorzystanie rozwiązań MedApp w codziennej diagnostyce placówek należących do WUM” – komentuje cytowany w komunikacie Mateusz Kierepka.

Najbardziej spektakularnym przykładem kooperacji między sygnatariuszami listu był zabieg ablacji podłoża migotania przedsionków, przeprowadzony w maju 2017 r., w Pracowni Elektrofizjologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie którego po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano personelowi medycznemu możliwości systemu CarnaLife Holo.
„W związku ze stosunkowo długim okresem uczenia nowych adeptów elektrofizjologii, poszukujemy rozwiązań, które pozwolą na usprawnienie procesu szkolenia. Zaawansowane technologie towarzyszyły zabiegom ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca od początku, a system CarnaLife Holo sprawdził się jako narzędzie dodatkowe podczas zabiegów ablacji
z systemem 3D” – wyjaśnia dr n. med. Piotr Lodziński z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. – „Wspomaganie rozszerzoną rzeczywistością z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych aplikacji oraz system telemedyczny CarnaLife mogą stanowić nie tylko ważny element edukacji studentów i lekarzy, ale również uzupełnienie oferty usługowej placówek medycznych”.

To kolejny na przestrzeni ostatnich dni list intencyjny podpisany przez MedApp. Pod koniec lipca spółka zawarła porozumienie z Intec Medical. Efektem współpracy ma być rozbudowa systemu CarnaLife o dodatkowe urządzenia medyczne (m.in. ciśnieniomierz, wagę, pulsoksymetr) oraz wsparcie MedApp w zakresie dystrybucji tego systemu w aptekach i sklepach medycznych w całej Polsce.

System telemedyczny CarnaLife wyposażony jest w moduł wizualizacji danych 3D i 4D. Jest też systemem certyfikowanym, jako wyrób klasy IIa zgodnie z CE. System był już wykorzystywany w zastosowaniach telemedycznych oraz testach i zabiegach w szpitalach WUM.

MedApp to notowana na NewConnect spółka zajmująca się telemedycyną. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny CarnaLife, skierowany do pacjentów, lekarzy i placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D. MedApp planuje zdobywać globalne rynki, szczególnie USA oraz kraje Bliskiego Wschodu.