Projekty WUM otrzymają dofinansowanie w ramach inicjatywy „Najlepsi z Najlepszych 3.0!”

Pięć projektów naukowych realizowanych przez studentów i absolwentów I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzyma dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”.

Środki finansowe otrzymają:
– dr Małgorzata Bobrowicz oraz Mieszko Lachota na projekt „Zbadanie profilu cytotoksyczności i migracji limfocytów NK – rozwój nowoczesnych terapii w immunoonkologii”
– Dawid Mehlich na projekt „Wpływ kinaz MLK na potencjał inwazyjny komórek raka piersi w warunkach stresu oksydacyjnego – prezentacja wyników badań in vitro w modelu 3D”
– Wiktor Paskal i Adriana Paskal na projekt „Chirurgia rekonstrukcyjna: nowe zastosowanie znanych substancji leczniczych w celu efektywniejszej regeneracji uszkodzonych tkanek”
– Magdalena Chrabąszcz na „Interdyscyplinarne spojrzenie na patogenezę łuszczycy zwykłej w kontekście zaburzonej bariery jelitowej”
– Magdalena Ciebiera, Agata Majewska, Łukasz Rowicki oraz Monika Zasztowt na projekt „Aktualne problemy ginekologii i położnictwa na arenie międzynarodowej oczami studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Inicjatywa „Najlepsi z Najlepszych! 3.0″ ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności. Dzięki pomocy finansowej beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansuje 98 projektów, przeznaczając na wsparcie łącznie 11 868 790,34 zł. Projekt „Najlepsi z Najlepszych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

źródło” um.edu.pl