Minister Zdrowia w Lublinie podpisał umowy na dofinansowanie SOR

Minister zdrowia Łukasz Szumowski odwiedził trzy miasta w woj. lubelskim: Puławy, Lublin i Radzyń Podlaski. Minister podpisał umowy na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych w Puławach i Radzyniu Podlaskim, a także podpisał umowę na dofinansowanie kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W sumie Ministerstwo Zdrowia przekaże prawie 12,7 mln złotych na szpitalne oddziały ratunkowe, kształcenie pielęgniarek i położnych oraz na kształcenie podyplomowe lekarzy w województwie lubelskim.

„Środki przeznaczone dla szpitalnych oddziałów ratunkowych służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia pacjentów, kiedy ze względu na stan zdrowia wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia” – tłumaczy resort. Fundusze unijne sfinansują głównie aparaturę dla dzieci, które wymagają specjalnego, dostosowanego sprzętu. W woj. lubelskim wsparcie otrzymają cztery szpitalne oddziały ratunkowe. W sumie w ramach programu „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” zostanie podpisanych w województwie lubelskim zostaną podpisane umowy na kwotę ponad 2 mln zł.

Umowy podpisano z: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

Wartość dwóch podpisanych umówi przekroczyła 1 mln zł.

W województwie lubelskim będą podpisane 2 umowy o dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”. Środki otrzymają uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Uczelnie otrzymają środki o wartość ponad 7 mln zł.

Część środków unijnych, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia przeznaczone jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych. Stypendia – 800 zł miesięcznie mogą otrzymać studenci ostatnich 2 lat oraz 1000 zł miesięcznie – absolwenci wchodzące do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia.

Minister Zdrowia podpisał również umowę na dofinansowanie kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie na kwotę niemal 3 mln zł. Dofinansowanie ma na celu zwiększenie umiejętności teoretycznych i praktycznych lekarzy o dodatkowe obszary tj. nieobjęte programem specjalizacji lekarzy.

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało blisko 550 umów z beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w skali kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

W województwie lubelskim podpisano 24 umowy o wartości 186,1 mln zł na dofinansowanie projektów infrastrukturalnych ze środków POIiŚ oraz 20 umów o wartości ponad 54 mln zł m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe ze środków POWER.