Diaverum Ambasadorem Zdrowia

W dniu 16 października odbyła się gala rozdania nagród „Ambasador Zdrowia”, które przyznawane są firmom bądź osobowościom świata medycyny i farmacji, lekarzom, naukowcom, którzy walczą z chorobami, hamują lub powstrzymują ich rozwój i przyczyniają się do tego, że pacjenci mogą cieszyć się lepszą jakością życia. Tytuł Ambasadora Zdrowia został przyznany firmie Diaverum Polska.

Diaverum Polska, dostawca usług nefrologicznych, została nagrodzona za wyjątkowe podejście do pacjentów, bazujące na koncepcji d.CARE, której celem jest dążenie do usamodzielniania pacjentów, aby przyjmowali aktywną postawę podczas leczenia i mieli możliwość wyboru terapii najbardziej odpowiadającej ich sytuacji. Firma stworzyła dodatkowo Program Koordynacji Opieki nad Pacjentem, który pozwala na poprawę jakości życia pacjentów, podnosi wartość systemów opieki zdrowotnej oraz daje możliwość działania także w innych obszarach takich jak cukrzyca czy choroby układ krążenia.
„Od początku swojej działalności zakładamy, że podejście i samopoczucie chorych jest bardzo istotne w powodzeniu terapii. Dlatego cały nasz personel koncentruje się na właściwej komunikacji z pacjentami i na poprawie jakości ich życia. Możemy więc śmiało powiedzieć, że Diaverum jest Ambasadorem Zdrowia” – dziękując za wyróżnienie mówił Ryszard Zając, dyrektor naczelny firmy.

Ambasador Zdrowia jest trzecim tytułem z cyklu Ambasadorów. W sierpniu 2018 zostali nagrodzeni Ambasadorzy Gospodarki i Ambasadorzy Innowacji. Inicjatywa została zapoczątkowana przez Instytut Biznesu, który jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i ekspertów z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć oraz prawa. Przedstawiciele organizacji angażują się również w dyskusje na tematy społeczno-gospodarcze.