NanoGroup miało 1,65 mln zł straty netto, 1,69 mln zł straty EBIT w I poł. 2018

NanoGroup odnotowało 1,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,69 mln zł wobec 0,89 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 176,64 tys. zł w I poł. 2018 r. wobec 88,45 tys. zł rok wcześniej.

Podstawowym przedmiotem działalności NanoGroup S.A. jest działalność holdingowa, a projekty realizowane są przez spółki z jej grupy kapitałowej.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.

(ISBnews)