Pilotaż sieci onkologicznej w konsultacjach zewnętrznych

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczący programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Jego głównym celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie wybranych województw.

Rozwiązania organizacyjne zawarte w rozporządzeniu zostały przygotowane w oparciu o założenia dokumentu „Koncepcja Organizacji i Funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej”, opracowanego przez zespół ekspercki powołany przez ministra zdrowia.

W ramach pilotażu będą testowane i oceniane zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków onkologicznych. W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu, których zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych: nowotworze gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca.

Pilotaż będzie realizowany dwuetapowo, a jego pierwszy etap będzie realizowany od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2020 r. na terenie województw dolnośląskiego i świętokrzyskiego. W pierwszym kwartale 2019 r. jest planowane rozszerzenie pilotażu o dwa kolejne województwa.

Półtoraroczny okres realizacji pilotażu będzie odpowiadać minimalnemu okresowi potrzebnemu do przeanalizowania ścieżki pacjenta onkologicznego od momentu rozpoznania nowotworu złośliwego do zakończenia terapii.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej dostępne jest: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316859