Home Farmacja Selvita zleciła przeprowadzenie I fazy badań klinicznych projektu SEL120