WHO: coraz gorzej widzimy. Winne są m.in. komputery

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 250 mln ludzi na świecie cierpi z powodu istotnego zaburzenia widzenia, w tym 36 mln jest niewidomych. Wśród głównych przyczyn zaburzenia widzenia WHO podaje nieskorygowane wady refrakcji, krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm – 53 proc. wszystkich przypadków, niezoperowaną zaćmę – 25 proc., zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) – 4 proc., jaskrę – 2 proc., retinopatię cukrzycową – 1 proc. Z kolei wśród głównych przyczyn ślepoty, WHO wymienia niezoperowaną zaćmę – 35 proc. wszystkich przypadków, nieskorygowane wady refrakcji – 21 proc. oraz jaskrę – 8 proc. Eksperci podkreślają, że jesteśmy coraz bardziej narażeni na wady wzroku.

Wśród przyczyn występowania wad wzroku wyróżnia się zarówno czynniki genetyczne, etniczne, jak i środowiskowo-cywilizacyjne. Specjaliści wiążą wzrost liczby niemiarowych, głównie krótkowzrocznych, dzieci m.in. z procesem edukacji, który wymusza długą i systematyczną pracę oczu na bliskie odległości. Krótkowzroczność jest wiec spowodowana także wielogodzinnym nieprzerwanym patrzeniem na ekran monitora, smartfonu, tabletu lub telewizora z bardzo bliskiej odległości. Czynnikiem ryzyka jest nie łączny czas spędzany na takich czynnościach, ale brak przerw w pracy wzrokowej. W Polsce problemy ze wzrokiem może mieć nawet 50 proc. uczących się dzieci.

Pierwsze badanie okulistyczne dziecka, o ile nie zezuje, urodziło się o czasie i jest ogólnie zdrowe, powinni wykonać się najpóźniej w 6-9 miesiącu życia. Potem kontrolnie – raz na rok, zwłaszcza przed rozpoczęciem nauki w szkole i w okresie wczesnoszkolnym, ponieważ niezdiagnozowane i nieskorygowane zaburzenia widzenia mogą być przyczyną pojawienia się dysleksji, dysgrafii i problemów w nauce. Dla dzieci w wieku szkolnym zaleca się badanie wzroku co dwa lata, gdy nie wymagają korekcji wzroku.

Rośnie liczba krótkowidzów wśród dzieci. Obecnie jest ich około pięć razy więcej niż kilkanaście lat temu. Krótkowzroczność to nie jedyny problem. Krótkowzroczności najczęściej towarzyszy astygmatyzm.