Biomed-Lublin otrzymał 14,98 mln zł dofinansowania z MIR na budowę CBR

Biomed Lublin podpisał umowę z ministrem inwestycji i rozwoju o dofinansowanie projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych”. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych na inwestycję wynosi 24 960 995 zł netto, zaś dofinansowanie zostało udzielone w kwocie nieprzekraczającej 14 976 597 zł, co stanowi 60% kwoty kosztów kwalifikowalnych, podała spółka.

„Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej. Celem utworzenia CBR jest wdrożenie na rynek produktów cechujących się innowacyjnością w skali międzynarodowej oraz stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie klientów: znacząco udoskonalonych szczepionek BCG oraz, w pierwszej kolejności znacząco udoskonalonego, a następnie nowego produktu leczniczego Onko BCG. Budowa CBR przełoży się również na istotne zwiększenie mocy produkcyjnych tych strategicznych preparatów i umocni pozycję rynkową spółki” – czytamy w komunikacie.

Centrum Badawczo-Rozwojowe powstanie w ramach infrastruktury zakładu produkcyjnego spółki w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10.

„Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych na inwestycję wynosi 24 960 995 zł netto. Instytucja zarządzająca (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) przyznaje emitentowi dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 14 976 597 zł, co stanowi 60% kwoty kosztów kwalifikowalnych. Emitent zobowiązany jest do złożenia do instytucji zarządzającej w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. dokumentów potwierdzających źródła finansowania projektu w kwocie 9 984 398 zł” – czytamy dalej.

Wcześniej spółka informowała, że realizacja inwestycji, na którą spółka otrzyma 14,9 mln zł dotacji ma rozpocząć się w grudniu br.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, inwestycja ma zostać zrealizowana w okresie kwalifikowalności kosztów projektu, który kończy się w dniu 30 czerwca 2020 roku. Emitent zobowiązany jest zachować trwałość projektu przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu, dodano.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W połowie października zarząd Biomedu-Lublin informował, że pracuje obecnie nad finansowaniem wkładu własnego budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) i do końca listopada chce poinformować, w jaki sposób pozyska środki na ten cel.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,4 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)