Pomoc w kryzysach psychicznych. Powstają pilotażowe ośrodki wsparcia

Ministerstwo zdrowia wspólnie z ministerstwem inwestycji i rozwoju, dzięki wsparciu funduszy europejskich, uruchamiają Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz kolejne centra dla dorosłych. „Dane pokazują, że co piąty nastolatek w Polsce ma problemy psychiczne lub behawioralne. Podobnie jak na całym świecie, również i w Polsce, obserwowany jest nieustanny wzrost liczby osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń psychicznych. Wielu z tych trudności można by uniknąć stawiając na profilaktykę i wsparcie na wczesnym etapie choroby. Inwestycja w centrum, które będzie dbać o zdrowie psychiczne najmłodszych, jest tak naprawdę inwestycją w przyszłość. Z kolei inwestycja w zdrowie psychiczne dorosłych daje szansę na włączenie społeczne i powrót na rynek pracy” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zgodnie z doniesieniami WHO liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych systematycznie rośnie. W poradniach zdrowia psychicznego w Polsce leczy się obecnie ponad milion osób, a problemy tego rodzaju coraz częściej dotykają także dzieci. Ponad połowa wszystkich chorób o podłożu psychicznym rozpoczyna się w wieku dojrzewania. Konieczność postawienia na profilaktykę i dobrze zorganizowaną opiekę w środowisku na jak najwcześniejszym etapie choroby wynika między innymi z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.
„Przeniesienie opieki psychiatrycznej do środowiska lokalnego ma ogromne znaczenie, umożliwia przede wszystkim przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz, przy odpowiedniej koordynacji, daje szansę na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych” – mówi o programie wiceminister zdrowia Zbigniew Król.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, obejmuje trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę, leczenie oraz oparcie społeczne. Podstawowe zadania centrum to między innymi: prowadzenie całodobowej infolinii dla pacjentów 24/7, tworzenie zespołów mobilnych umożliwiających dojazd do osoby potrzebującej pomocy, pomoc doraźna, środowiskowa, ambulatoryjna, dzienna, zintegrowane świadczenia społeczne, jak pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia czy pomoc mieszkaniowa, działania profilaktyczne i edukacyjne, w tym szkolenia dla lekarzy POZ, księży, policji, sądów, pracowników pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego.

Dziś uroczyście otwarto centrum na warszawskich Bielanach. Do połowy listopada z jego pomocy skorzystało ponad 210 bielańskich rodzin. Koszt funkcjonowania centrum wynosi 18 milionów złotych.

Pilotażowe projekty prowadzone są w różnych lokalizacjach np. w powiecie wielickim, koszalińskim, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi. Środowiskową opieką objęte są osoby dorosłe, a w Warszawie i Wieliczce – dzieci i młodzież. Do dziś podpisanych zostało 14 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 190 milionów złotych, co pozwoli na objęcie wsparciem ponad 15 tysięcy osób – pacjentów i ich rodzin.