Wszczepienie lub wymiana kardiowertera jako nowe świadczenie gwarantowane

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt „rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.), który zakłada dodanie nowych świadczeń opieki zdrowotnej do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Według projektowanych zmian, jako świadczenie gwarantowane ma zostać zakwalifikowane wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora.

„Wprowadzenie nowego świadczenia do wykazu jest efektem oceny oraz rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. AOTMiT oceniła zasadność kwalifikacji tego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego na podstawie przeprowadzonego procesu oceny technologii medycznych oraz rekomendacji nr 43/2018” – wyjaśnia resort.

„W związku z koniecznością zapewniania wysokiej jakości przeprowadzanego zabiegu, szczególną grupą pacjentów i wysokim kosztem jednostkowego świadczenia określono szczegółowe warunki realizacji zabiegu. Obejmują one zarówno kompetencje ośrodka, w którym zabieg może być wykonany, jak i kompetencje personelu, który może go wykonać” – czytamy dalej.

Kryteria kwalifikacji dla ośrodków oparto na wnioskach z publikacji naukowych i na tej podstawie zaproponowano minimalny poziom aktywności ośrodka dopuszczający do realizacji zabiegu. Biorąc pod uwagę wykonanie zabiegów implantacji w Polsce, szacuje się, że około 10 ośrodków na terenie kraju będzie mogło realizować zabieg.