InventionMed liczy na przeniesie notowań na rynek główny GPW do I poł. 2019

InventionMed kończy prace nad prospektem emisyjnym, związanym z przeniesieniem notowań z NewConnect i liczy, że zadebiutuje na rynku głównym GPW najpóźniej w I połowie 2019 roku, poinformował prezes Tomasz Kierul. Spółka kontynuuje rozmowy z funduszem Hong Kong Kam FungGroup Company i oczekuje, że w przyszłym roku podpisze umowę inwestycyjną z chińskim partnerem. Plany nie zakładają emisji akcji w najbliższym czasie.

„W czerwcu 2018 odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, zatwierdziliśmy przejście na główny parkiet. Dokonujemy resplitu, chcemy na przełomie grudnia i stycznia złożyć prospekt i jak najszybciej zadebiutować na rynku głównym. Liczymy, że to się wydarzy najpóźniej do końca I połowy przyszłego roku” – powiedział Kierul podczas spotkania prasowego.

Firma pracuje nad udoskonaleniem swojego flagowego produktu – TutorDerm (innowacyjny symulator medyczny, wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości (VR), a także podwójnej immersji, którą opracował zespół InventionMed) i rozpoczyna we współpracy z uczelniami programy pilotażowe. Obecnie trwają prace nad drugą wersją urządzenia.

„Żeby zdobywać nowe doświadczenie, rozpoczęliśmy wewnętrzny program pilotażowy. Przekonaliśmy uczelnie, by testowały nasze urządzenie w warunkach klinicznych i informowały nas, co możemy poprawić, ulepszyć. Pierwszy pilotaż odbędzie się w dniach 17-20 grudnia, przy współpracy z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. To rozwiązanie będzie testowane przez grono lekarskie i samych studentów” – powiedział prezes. Dodał, że spółka zamierza podjąć współpracę z kolejnymi klinikami.

Kierul przypomniał, że masowa komercjalizacja flagowego urządzenia TutorDerm nastąpi pod koniec I kw. 2020 r., a uzyskanie progu rentowności projektu planowane jest najpóźniej w 2021 roku.

„Wyróżniliśmy cele strategiczne – pierwszy to doskonalenie naszego urządzenia, drugi to uzyskanie przychodów w 2019 roku, trzeci to osiągnięcie progu rentowności najpóźniej w 2021 roku. W 2019 roku chcemy uzyskać przychody dzięki współpracy z ośrodkami medycznymi, W I kw. 2020 r. chcielibyśmy zająć się masową sprzedażą urządzenia w Polsce, a pod koniec 2022 roku chcemy wyjść na rynki zagraniczne” – powiedział prezes.

Spółka planuje osiągnięcie poziomu 30% udziału przychodów ze sprzedaży zagranicznej swojego flagowego urządzenia TutorDerm na koniec 2020 r. na takich rynkach, jak Europa Zachodnia, USA oraz rynki azjatyckie.

Zarząd poinformował, że przedstawiciele chińskiego funduszu Hong Kong Kam Fung Group Company Ltd. mają przyjechać na początku przyszłego roku do Polski, by poznać spółkę i lepiej zrozumieć jej produkt.

„W Chinach myślimy cały czas o pozyskaniu inwestora, który przyspieszy nasz rozwój na tym rynku. Prowadzimy dalsze rozmowy. Fundusz jest zainteresowany inwestycją w spółkę. Pobyt w Chinach w czerwcu tego roku uświadomił nam potencjał tego rynku. 95% światowego sprzętu VR jest produkowana w Chinach. Rozmowy z partnerami z Azji potrafią trwać kilka miesięcy, bo taka jest specyfika tego rynku. Chcielibyśmy w przyszłym roku je zakończyć – mamy nadzieję podpisaniem umowy inwestycyjnej” – powiedział Kierul.

„Ekspansję zagraniczną podzieliliśmy na 2 bloki – od 2020 roku Azja ,a w późniejszych latach myślimy intensywnie o Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, bo jest tam wielu producentów sprzętu” – dodał.

Kierul poinformował, że wejście na rynki Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych spółka zamierza finansować ze środków własnych. InventionMed stara się o dotacje rzędu kilku milionów złotych z programów operacyjnych województwa kujawsko pomorskiego oraz innych programów wsparcia.

„Spółka obecnie dysponuje środkami własnymi na kwotę 7,7 mln zł i uważamy, że podołamy temu wyzwaniu. Zakładamy ponadto, że po osiągnięciu progu rentowności w 2021 r., urządzenie będzie zarabiało na siebie. Planów emisji akcji nie mamy” – poinformował wiceprezes Cezary Jasiński podczas spotkania.

„Jeśli na rynku amerykańskim pojawiłby się fundusz, który chciałby zainwestować, to jesteśmy otwarci” – podkreślił COO InventionMed Maciej Zagórski.

Prezes przypomniał, że wartość rynku rozwiązań VR i AR w medycynie zwiększa się – ostatnie raporty mówią, że jest to prawie 30% wzrostu średniorocznie.

„Cała prognozowana wartość rynku VR w 2025 roku do 43,9 mld USD. Stąd uważamy, że warto znaleźć się w gronie firm, które oferują tego typu rozwiązania” – zaznaczył.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

(ISBnews)