Powstanie baza genów osób chorych na nowotwory

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (PORT) we Wrocławiu oraz Roche Polska podpisali list intencyjny o współpracy obu partnerów w zakresie rozwoju biotechnologii i profilowania genomowego w Polsce. To pierwszy krok w rozpoczęciu prac nad stworzeniem otwartych dla polskich naukowców baz genomowych osób chorych na nowotwory – zapowiadają.

Porozumienia zakłada, że współpraca będzie się odbywać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerzy zadeklarowali m.in. wymianę doświadczeń w zakresie pracy nad nowymi lekami, wymianę wiedzy nt. najnowszych trendów w dziedzinie biotechnologii i bioinformatyki oraz organizacji procesów selekcji projektów badawczych.
„To właśnie biotechnologia będzie jednym z elementów kształtujących przyszłość na świecie” – mówi cytowany w komunikacie Piotr Dytko, Prezes PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – „Kooperacja z Roche Polska to dla nas nowe doświadczenie, które może wpłynąć na wyniki prac realizowanych w naszym ośrodku, czyniąc nas równocześnie pionierami wyznaczającymi nowe kierunki rozwoju biotechnologii w naszym kraju”.

Kooperacja PORT oraz Roche Polska to pierwszy krok w rozpoczęciu prac nad stworzeniem otwartych dla polskich naukowców baz genomowych osób chorych na nowotwory. Powstanie takich baz dostarczy naukowcom znacznie dokładniejszych informacji na temat sekwencji genów, ułatwiając poszukiwanie oraz wskazanie genów i ich mutacji, które odpowiadają za powstawanie i rozwój chorób. Jest to również niezbędne obecnie narzędzie do porównywania i analizy, które może przyczynić się do rozwoju nowych, co raz dokładniejszych i skuteczniejszych terapii dla pacjentów.
„Medycyna wkroczyła w kolejny, przełomowy etap wszechstronnego profilowania genomowego. Pacjenci mają już dostęp do coraz nowocześniejszego leczenia opartego na medycynie personalizowanej, które jest bardzo skuteczne” – podkreślał Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska. – „Jesteśmy nie tylko producentem innowacyjnych leków, ale również odpowiedzialnym partnerem polskiej gospodarki. Współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi jest jednym z naszych priorytetów. Polscy naukowcy już nie raz pokazali światu, że ich pomysły mogą zmienić paradygmat chorób dotykających społeczeństwo. Dzięki współpracy z Polski Ośrodkiem Rozwoju Technologii tworzymy kolejną już przestrzeń dla budowania nowoczesnych rozwiązań w naszym kraju, które są bodźcem napędzającym polską gospodarkę”.

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest organizacją badawczo-rozwojową, nastawioną na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to sieć specjalistycznych laboratoriów naukowo-badawczych, technologicznych oraz pracowni pomiarowych i specjalistycznych, które działają w 6 obszarach badawczych: Biobank, Biotechnologia, Nanobioinżynieria, Materiały Specjalne, Fotonika i Elektronika oraz Analityka.