Synektik kończy drugą fazę badań klinicznych kardioznacznika

Synektik w ramach drugiej fazy badań klinicznych kardioznacznika podano cząsteczkę badaną ostatniemu pacjentowi, co oznacza zakończenie podawania kardioznacznika na potrzeby badań PET-CT pacjentom na zrekrutowanej grupie zgodnie z założeniami, podała spółka.

„Kardioznacznik to innowacyjny radiofarmaceutyk przeznaczony do obrazowania perfuzji mięśnia sercowego (ang. myocardial perfusion imaging – MPI) metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) u pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby wieńcowej. Realizacja drugiej fazy badań klinicznych kardioznacznika przebiega zgodnie z przyjętym przez spółkę harmonogramem. Całość kosztów badań klinicznych finansowana jest w ramach unijnego grantu Horyzont 2020” – czytamy w komunikacie.

Zakończenie drugiej fazy badań klinicznych wraz z przygotowaniem raportu z badania będzie kolejnym, niezbędnym krokiem do uzyskania przez spółkę rejestracji radiofarmaceutyku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), podano także.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)