W Zielonej Górze powstało Centrum Symulacji Medycznych dla pielęgniarek

Na Uniwersytecie Zielonogórskim powstało Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) na potrzeby kształcenia pielęgniarek. Na jego organizację i wyposażenie uczelnia otrzymała prawie 2,3 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych.

Centrum składa się z pomieszczeń do nauki symulacji na trzech poziomach zaawansowania: niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Wszystkie zajęcia, które będą się w nim odbywały, będą zajęciami praktycznymi. Centrum ma pełne wyposażenia do symulacji różnych sytuacji, którym pielęgniarki muszą stawić czoła w swojej pracy.

W Centrum jest sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności, pracownie do nauki umiejętności technicznych i pielęgniarskich, sale symulacji zaawansowanych czynności ratunkowych i resuscytacyjnych, a także dwie sale egzaminacyjne OSCE.

Główną kadrę stanowi czterech wyszkolonych instruktorów i dwóch inżynierów symulacji medycznej. Dodatkowo w ramach projektu jest szkolona w nowej metodologii symulacji medycznej cała kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia ze studentami na kierunku pielęgniarstwo. Zajęcia w MCSM będą się odbywały już w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Pod koniec tego roku zielonogórska uczelnia planuje otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego. Wniosek zaakceptowało Ministerstwo Zdrowia. Wartość tego projektu to około 16,5 mln zł (część budowlana około 5,5 mln zł, wyposażenie w symulatory i sprzęt medyczny około 11 mln zł). Pieniądze unijne na ten cel pochodzą z Programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój 2014”.

źródło: naukawpolsce.pap.pl