E-skierowanie na co w pierwszej kolejności? Jest projekt rozporządzenia

Od 1 kwietnia będzie można wystawić elektroniczne skierowanie. Te w postaci papierowej będzie można wypisać jedynie do dnia 31 grudnia 2020 r. – to główne założenie rozporządzenia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej jakie właśnie trafiło do konsultacji zewnętrznych.

Jak wynika z rozporządzenia w pierwszej kolejności e-skierowanie będzie można wystawić na:
ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
leczenie szpitalne w szpitalu, który ma kontrakt z NFZ
badania medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
badania tomografii komputerowej (TK) finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne
badania rezonansu magnetycznego (MR) finansowane ze środków publicznych,
badania endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,
badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,
pozytonową tomografię emisyjną (PET) finansowaną ze środków publicznych.

Pełny tekst: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321102/katalog/12569298#12569298