Instytut Farmaceutyczny szuka dyrektora

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szuka nowego Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego. Do jego zadań będzie należało m.in. organizowanie, kierowanie, kontrola i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Instytutu, ustalanie planów działalności i reprezentowanie Instytutu.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy co najmniej doktora,mieć minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Doświadczenie w zarządzaniu podmiotami z branży farmaceutycznej jest „mile widziane”.

Instytut Farmaceutyczny jest instytutem badawczym, którego zakres działalności obejmuje prace badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz produkcję wybranych substancji aktywnych. Do zakresu działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących m. in. poszukiwania nowych oryginalnych substancji o spodziewanym działaniu leczniczym oraz rodzajów form farmaceutycznych, syntezy związków organicznych o spodziewanym działaniu leczniczym, technologii wytwarzania substancji i form farmaceutycznych, przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, prowadzenie prac powiększania skali, walidacji i optymalizacji nowych technologii. Prace badawcze prowadzone w Instytucie Farmaceutycznym dotyczą zarówno technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych (innowacyjnych).