Nestmedic podpisał umowę sprzedaży systemu Pregnabit ze szpitalem w Zabrzu

Medyczne Centrum Telemonitoringu, spółka z grupy Nestmedic, rozpoczęło współpracę komercyjną z kolejną publiczną placówką w Polsce. Jest nią Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego – Szpital Miejski w Zabrzu, która po zakończonych testach systemu Pregnabit wprowadza go do oferty usług medycznych. To druga umowa sprzedaży ze szpitalem publicznym w Polsce.

Podpisanie umowy poprzedził kilkutygodniowy pilotaż. Rezultatem jest zakup urządzeń teleKTG Pregnabit oraz świadczenie usługi analizy zapisów KTG przez Medyczne Centrum Telemonitoringu, spółkę zależną od Nestmedic.

„Rozwiązanie telemedyczne Pregnabit daje możliwość ciągłości opieki już poza oddziałem, zarówno w ciąży fizjologicznej, jak i w ciąży powikłanej. To na pewno rozwiązanie nowatorskie, które daje poczucie bezpieczeństwa pacjentce, poprzez możliwość wykonania, co najmniej raz dziennie, kontrolnego badania KTG, oceniającego aktualny stan płodu, jak i czynność skurczową macicy. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych w Polsce oraz w Europie. W momencie kiedy mamy do czynienia z nieprawidłowym zapisem kardiotokograficznym, pacjentka otrzymuje informację drogą SMS lub telefoniczną o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do szpitala. To bardzo dobrze, że jest to innowacyjny produkt polski, oparty na wiedzy i kapitale polskim. Tego typu rozwiązania powinny być bardzo mocno wspierane. Oczywiście marzeniem byłoby gdyby wszystkie oddziały, przynajmniej na terenie województwa śląskiego, ale także całej Polski, mogłyby poprzez ten system poszerzyć opiekę nad ciężarną. Idealnym byłoby gdyby te badania były w pełnym stopniu refundowane przez NFZ, jako ciągłość opieki nad pacjentką w ciąży. Może to jest kwestia przyszłości i dalszego rozwoju telemedycny w Polsce. Myślę, że dalsze plany rozbudowy systemu platformy telemedycznej Pregnabit polegające na oznaczaniu podstawowych parametrów, takich jak ciśnienie krwi u kobiet w ciąży, niezależnie od znaczenia badania kardiotokograficznego, to bardzo ważna informacja nie tylko dla położników pracujących w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, ale przede wszystkim dla pacjentek” – wylicza cytowany w komunikacie dr n. med. MBA Exec. Mariusz Kazimierz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego – Szpital Miejski w Zabrzu jest ważnym centrum diagnostyczno-leczniczym na terenie województwa śląskiego. Liczba hospitalizowanych pacjentów w roku 2018 wyniosła ponad 15 tys., w tym samym roku przyjęto 2140 porodów. Kapituła Programu „Dobre Bo Polskie” przyznała jednostce „Certyfikat Szpitala Przyjaznego Pacjentom”. Kapituła wyróżnia certyfikatem szpitale, które wykonują świadczenia szpitalne wysokiej jakości i kreują pozytywne relacje na linii placówka służby zdrowia – pacjent. Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka im. Prof. W. Starzewskiego zostało wyróżnione Dyplomem Lider roku 2016 w ochronie zdrowia w kategorii innowacyjny szpital.

Dla grupy Nestmedic to drugi kontrakt z publiczną placówką medyczną. Pod koniec listopada 2018 roku Spółka podpisała umowę o współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt – system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.