PTK apeluje: cholesterol naprawdę zabija!

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne apeluje do wszystkich o aktywne włączenie się w działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie pojawianiu się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji dotyczących profilaktyki i leczenia chorób serca i naczyń.

„Przykładem takich zagrożeń są coraz częściej rozpowszechniane w ostatnim czasie, szczególnie w mediach elektronicznych, ale także w mediach tradycyjnych, informacje podważające rolę cholesterolu w patogenezie miażdżycy. Zmniejszają one efektywność kampanii promujących zdrowy styl życia, są przyczyną przerywania terapii przez pacjentów oraz podważają zaufanie do współczesnej nauki, która nie ma wątpliwości co do przyczynowego związku między stężeniem cholesterolu we krwi, a ryzykiem występowania zawału serca, udaru mózgu oraz długością życia” – pisze w apelu prof. Piotr Ponikowski, prezes PTK.

Towarzystwo przypomina, że zachorowania i zgony z powodu chorób układu krążenia są wyraźnie częstsze w Polsce niż w krajach „starej” Unii Europejskiej. Choroby układu krążenia, głównie choroba wieńcowa, niewydolność serca oraz udary mózgu, odpowiadają za niemal połowę przedwczesnych zgonów. Wielu Polaków dotkniętych tymi chorobami nie może pełnić swych ról społecznych: realizować planów zawodowych i rodzinnych. Dlatego podważanie najważniejszych zdobyczy nauki w zakresie wyjaśniania przyczyn oraz sposobów zapobiegania i leczenia chorób układu krążenia jest zdecydowanie nieodpowiedzialne i ryzykowne, szczególnie w aspekcie dbałości o kondycję zdrowotną polskiego społeczeństwa.