Deloitte: 70 proc. kosztów utrzymania szpitala stanowią wydatki na personel

Ahmad Yasin Joyo Hartono (2,5 yo) participated in the dengue hemorrhagic fever vaccine trial in Jakarta. Kampung Melayu 01 Pagi primary school, Jatinegara, East Jakarta.

W latach 2018-2022 wydatki na ochronę zdrowia na świecie będą rosły średnio o 5,4 proc. rocznie, co stanowi około 10,4 proc. globalnego PKB. Do głównych przyczyn napędzających wzrost wydatków należą: starzenie się ludności, rozpowszechnienie systemu ochrony zdrowia w krajach rozwijających się, rozwój technologii i rosnące koszty pracy. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „2019 Global Health Care Outlook. Shaping the future” wynagrodzenia mogą stanowić nawet 70 proc. kosztów prowadzenia szpitala.

W 2022 roku łączne wydatki na ochronę zdrowia na świecie wyniosą około 10 bilionów dolarów. W latach 2018-2022 będą one rosły średnio o 5,4 proc. rocznie, jednak ich udział w globalnym PKB pozostanie na dotychczasowym poziomie 10,4 proc. Dla porównania w latach 2013-2017 wydatki rosły średnio o 2,9 proc. rocznie.
„Za zwiększenie oczekiwanych wydatków odpowiedzialne są umocnienie się dolara względem innych walut, rozpowszechnienie opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, coraz większe potrzeby osób starszych, rozwój technologii medycznych oraz rosnące koszty pracy w sektorze. Co również istotne, różnice w wydatkach na ochronę zdrowia między krajami będą się pogłębiać” – uważa cytowany w raporcie Oliver Murphy, Partner, Lider ds. Sektora Farmaceutycznego i Opieki Zdrowotnej w Deloitte.

W 2022 roku wyniosą one od 54 dolarów rocznie na mieszkańca Pakistanu do ponad 11,7 tys. dolarów na obywatela Stanów Zjednoczonych. Większy przyrost demograficzny w krajach rozwijających dodatkowo utrudni zniwelowanie różnic. Wyższe wydatki nie zawsze przekładają się na lepszą jakość opieki zdrowotnej. Przykładowo, Stany Zjednoczone, będące światowym liderem wydatków na ochronę zdrowia, uplasowały się na ostatnim miejscu pod względem jakości usług medycznych spośród dziesięciu porównywanych krajów rozwiniętych.

Choroby zakaźne coraz rzadziej są przyczyną śmierci na świecie. Liczba zgonów z powodu AIDS spadła z 2,3 mln w 2005 roku do 940 tys. w 2017 roku. Z powodu malarii w 2016 roku zmarło 445 tys. osób, czyli o prawie milion mniej niż w roku 2000. W większości krajów rozwiniętych za ponad 80 proc. zgonów odpowiadają choroby przewlekłe, głównie nowotwory, choroby serca i cukrzyca. Wyzwaniem jest również zanieczyszczenie środowiska, które w 2016 roku było przyczyną ok. 4,2 mln zgonów na świecie – szczególnie w rejonie Zachodniego Pacyfiku.

Wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia w krajach rozwiniętych będzie wzrost oczekiwanej długości życia. Przeciętnie wzrośnie ona z 73,5 w roku 2018 roku do 74,4 w 2022 roku. Prawie co ósma osoba na świecie będzie miała ponad 65 lat. Warto zaznaczyć, że wydłużanie się średniej długości życia wpływa na większą liczbę lat pracy człowieka a to z kolei przekłada się na wzrost PKB. Największy tego efekt zaobserwowano w Japonii, gdzie PKB na mieszkańca wzrosło z tego powodu o prawie 29 proc., oraz w Europe Zachodniej – 22 proc., ale zależność występuje również w niektórych krajach rozwijających się, np. Argentynie, Tajlandii czy Chinach.