Król: przeznaczymy 1 mld zł na psychiatrię dziecięcą

„We wrześniu br. chcemy uruchomić nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży” – zapowiedział Zbigniew Król, wiceminister zdrowia, podczas konferencji „Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii”. Głównym założeniem tego modelu jest odchodzenie od hospitalizacji na rzecz opieki środowiskowej.

„Wybraliśmy model oparty na poradniach psychologicznych, psychoterapeutycznych. Dostrzegamy potencjał w szkołach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych” – podkreślał Król.

Przypominijmy, że projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień ukazał się pod koniec stycznia. Zapisano w nim utworzenie poziomów referencyjnych: 1) I poziom – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży; 2) II poziom – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży; 3) III poziom – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej.

„Ośrodki mają ze sobą współpracować, koordynować swoje działania, a także współdziałać z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi” – czytamy w uzasadnieniu (pisaliśmy o tym szerzej: http://www.isbzdrowie.pl/2019/01/psychiatria-dziecieca-z-poziomami-referencyjnosci/).

Dlatego prace nad wprowadzeniem rozporządzenia trwały tak długo? Jak wyjaśniał wiceminister reforma powstała w Zespole ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. „Mamy większość rzeczy gotowych i musimy odpalić ten system” – podkreślił. – „Kończymy negocjacje z MEN, chociaż wiemy wszyscy, że są oni teraz zajęci innym problemem (strajkami nauczycieli – przyp. red.). Współpraca ze strony MEN jest niezbędna. To psycholodzy pracujący w szkołach mają najlepszy, bo najbliższy kontakt z młodzieżą, i to oni muszą się włączyć. Chcemy jako resort zdrowia złożyć taką ofertę zaproszenia do współudziału w opiece również osób, które na co dzień z taką osobą z problemami psychicznymi się stykają”.

Podkreślał, że nakłady na psychiatrię wzrastają od ubiegłego roku. „Przez wiele lat ta dziedzina była pomijana, ale zmieniliśmy tę sytuację. Wiemy że radykalnie inny sposób finansowania tej dziedziny jest możliwy i przynosi efekt. Nie możemy tu zastosować takiego samego modelu finansowania jak w centrach zdrowia psychicznego dla dorosłych, ale też chcemy płacić za opiekę a nie liczbę zrealizowanych świadczeń” – tłumaczył.

Pytany przez ISBzdrowie o wysokość środków jakie resort zdrowia zamierza przeznaczyć na psychiatrię dziecięcą odpowiedział: „według wstępnych wyliczeń będzie to 1 mld zł, ale nie od razu a rozłożony na cztery lata”.

Jak wynika z danych ministerstwa zdrowia liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem wśród nastolatków, w 2017 r. wyniosła 116 (dotyczy osób w wieku 7-18 lat).