Mercator Medical liczy, że po trudnym I kw. powróci do dobrych wyników w II półroczu

Mercator Medical ocenia, że I kwartał tego roku był okresem pełnym wyzwań rynkowych, ale oczekuje, że w drugim półroczu powróci do bardzo dobrych wyników z racji wygaszenia negatywnych czynników, obserwowanych od drugiej połowy 2018 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Spółka chce powrócić do marży EBITDA na poziomie z wcześniejszych lat tj. 10%.

„Pierwszy kwartał oceniamy jako pełen wyzwań rynkowych. Powrotu do bardzo dobrych wyników spodziewamy się od drugiego półrocza” – powiedział Kruszewski podczas konferencji prasowej.

„Oczekujemy, że najgorsze już za nami, choć jeszcze nie wyprzedaliśmy drogich zapasów. Oczekiwaliśmy wyższego wzrostu sprzedaży w dystrybucji. Było to zbyt optymistyczne założenie. Natomiast blisko potrojenie sprzedaży w segmencie produkcji to coś, z czego jesteśmy dumni. Tu, docelowo marże powinny być na poziomie kilkunastu procent, gdyż nowa fabryka daje nam jeszcze wyższe marże” – powiedział także.

Spółka podała, że od połowy roku 2018 segment dystrybucyjny cierpi z powodu drogiego dolara. Jednocześnie w tym segmencie Mercator zrobił zbyt duże zapasy rękawic, a ceny rynkowe zaczęły spadać. W efekcie marża EBITDA segmentu dystrybucyjnego spadła w IV kw.poniżej zera.

Marża segmentu produkcyjnego wyniosła 10,4% w 2018 r. oraz 13,1% w samym IV kw. dzięki sprzyjającej sytuacji rynkowej oraz efektywnej działalności nowej fabryki rękawic nitrylowych w pierwszym kwartale pracy wszystkich linii produkcyjnych tj. w IV kw. 2018 r.

EBITDA ogółem Mercator Medical wyniosła 30,6 mln zł w 2018 r. wobec 14,4 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 7,3% w ub. roku wobec 4,8% rok wcześniej.

Po szacunkowej pozytywnej korekcie rentowności segmentu dystrybucyjnego w II poł. 2018 r. o przejściowy efekt USD/PLN oraz po negatywnej korekcie o one-offe (kara dla dostawcy) wynik EBITDA wyniósł 37,3 mln zł, a marża EBITDA 8,9% w 2018 r.

Mercator podał w prezentacji, że celem jest utrzymanie wzrostów marży i trwały powrót do poziomu marż z wcześniejszych lat (ok. 10% na poziomie marży EBITDA), przy systematycznym wzroście skali biznesu.

Mercator Medical odnotował 7,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 4,93 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 16,41 mln zł wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 420,41 mln zł w 2018 r. wobec 300,76 mln zł rok wcześniej.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników roku 2018 szczególnie, że aprecjacja dolara popsuła marże w dystrybucji w II połowie roku, drożejący bat nie jest również dla nas korzystny. Oczyszczenie wyników ze zdarzeń jednorazowych lub przejściowych, także tych pozytywnych jak kara dla dostawcy, pokazuje nawet przekroczenie ambitnych progów z programu opcyjnego” – wskazał Kruszewski.

Program opcyjny zakładał uzyskanie w roku 2018 429,5 mln zł przychodów, 38 mln zł wyniku EBITDA oraz 10,5 mln zł zysku netto. Celem na rok 2019 jest 511 mln zł sprzedaży, 56 mln zł EBITDA i 30,5 mln zł wyniku netto. W roku 2020 jest to odpowiednio 567,5 mln zł, 67 mln zł i 39 mln zł.

„Realizacja tych celów jest w naszym zasięgu, o ile oczywiście będziemy działać w stabilniejszym otoczeniu. Ten obecny okres przejściowy to również powód, dlaczego nie opublikowaliśmy jeszcze strategii na kolejne lata. Rośniemy organicznie, kontynuujemy dotychczasowe filary rozwoju” – powiedział także Kruszewski.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)