NCBR i województwo Dolnośląskie stawia na rozwój polskich technologii biomedycznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych”. W ramach konkursu, przedsiębiorcy będą mogli powalczyć o 50 milionów złotych na dofinansowanie innowacyjnych projektów w zakresie wysokich technologii z obszaru biomedycyny.

„Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w technologiach biomedycznych w szerszym kontekście może przełożyć się na korzyści dla budżetu nie tylko regionu ale i państwa m.in. poprzez profilaktykę, wydajną opiekę nad pacjentami, wprowadzenie nowych terapeutyków czy profilaktyki chorób cywilizacyjnych” – wyjaśnia cytowany w komunikacie prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przedsięwzięcie podzielone jest na trzy obszary merytoryczne:
· Obszar zaawansowanych technologii robotycznych, w celu usprawnienia procesów medycznych w jednostkach leczniczych-narzędzia, procesy, produkty (np. protezowanie kończyn, automatyzacja procesów w jednostkach medycznych, wykorzystanie technik robotowych w zabiegach chirurgicznych),
· Obszar technologii mikro i nanoinżynieryjnych, prowadzących do miniaturyzacji urządzeń i sprzętu medycznego wykorzystujących możliwości technik mikrosystemowych ze szczególnym uwzględnieniem wspomaganego informatycznie pozyskiwania i przetwarzania sygnałów biologicznych (np. rozwój i zastosowanie miniaturowych produktów i narzędzi analitycznych, testów diagnostycznych, urządzeń biomedycznych i weterynaryjnych, miniaturowy sprzęt analityczny w analizie jakości żywności, biomedycyna kosmiczna),
· Obszar nowoczesnych technologii i prototypowych podsystemów funkcjonalnych adaptowalnych w leczeniu personalnym, rozwiązań produkcyjnych i rozwoju infrastruktury obsługi leczenia szpitalnego (np.: implanty personalizowane nowej generacji, personalizowane terapie lecznicze i nośniki leków).

W pierwszym konkursie dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty obejmujące badania przemysłowe, realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe. W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Województwa Dolnośląskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji projektu.

Budżet konkursu wynosi 50 milionów złotych. Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 750 tys. zł, a maksymalna nie może przekroczyć 4 mln zł. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 8 kwietnia do 7 czerwca 2019 roku.

Z kolei konkurs Województwa Dolnośląskiego, który ruszy w trzecim kwartale 2019 roku, będzie obejmował swoim zakresem prowadzenie prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Jego budżet również wyniesie 50 milionów złotych. Projekty zgłoszone do konkursu NCBR będą mogły również ubiegać się o dofinansowanie w konkursie Województwa Dolnośląskiego.

Łączny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych” wynosi 100 milionów złotych. Wkład NCBR jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, natomiast wkład Województwa Dolnośląskiego – ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.