Pharmena miała 0,44 mln zł straty netto, 0,08 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Pharmena odnotowała 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Największy udział w sprzedaży produktów miały produkty z kategorii „hair care”. W 2018 roku wynosił on 91%. Sprzedaż produktów w tej kategorii była wyższa o 17,4% w stosunku do 2017 roku. Wpływ na ten wynik miała głównie sprzedaż eksportowa produktów z serii dermena hair care” – napisał prezes spółki Konrad Palka w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 0,08 mln zł wobec 2,23 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mln zł w 2018 r. wobec 12,49 mln zł rok wcześniej.

„Osiągnięte wyniki były znacznie lepsze od uzyskanych w 2017 roku, a decydujący wpływ na ich poziom miały niższe koszty sprzedaży oraz niższe koszty związane z programem badawczym nad lekiem 1-MNA” – dodał prezes w liście.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1,16 mln zł wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.

(ISBnews)