Porada pielęgniarska dorzucona do koszyka świadczeń. Jest projekt

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy tzw. porady pielęgniarskiej. Jak wynika z jego treści porada w przychodni specjalistycznej została ograniczona do poradni kardiologicznej, chirurgicznej oraz położniczo-ginekologicznej.

„Dotychczas szczegółowe warunki realizacji świadczeń pielęgniarskich i świadczeń położnej, w tym zakres czynności i organizacja porad pielęgniarskich nie były wyodrębnione w wykazie świadczeń gwarantowanych pomimo ich realizacji. Celem niniejszej regulacji jest ich usankcjonowanie. Ponadto stanowi realizację postulatów ujętych w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia” – czytamy w uzasadnieniu.

W pierwszej kolejności wyodrębniono poradę pielęgniarską w dziedzinach:
1) chirurgia ogólna;
2) kardiologia;
3) położnictwo i ginekologia.
Dlaczego właśnie tych? Jak czytamy „zgodnie z dostępnymi danymi, w 2017 r. najczęściej udzielano porad specjalistycznych w dziedzinach: chirurgia ogólna, kardiologia, położnictwo i ginekologia”.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby porada pielęgniarska obejmowała także:
1) dobór sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego lub
2) wykonanie badania profilaktycznego ukierunkowanego na wczesne wykrywanie zaburzeń funkcjonowania u osoby dorosłej po 65 roku z częstością jeden raz w roku.

Pełna treść projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321399/katalog/12578690#12578690