UCK doposaży ośrodek leczenia niepłodności

Szpital kliniczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to jedyny na Pomorzu referencyjny ośrodek leczenia niepłodności, który właśnie podpisał umowę na doposażenie. „Dzięki ministerialnemu dofinansowaniu będziemy ośrodkiem, który będzie prowadził tak zaawansowaną diagnostykę i leczenie niepłodności. Wzmacnia to nie tylko pozycję Uczelni i Szpitala, ale również pozwala rozszerzyć działalność dydaktyczną wśród studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” – tłumaczy prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed.

Wartość sprzętu, który ma zostać zakupiony, wynosi ponad milion złotych. Środki przeznaczone zostaną na: aparat USG, tor wizyjny do badań laparoskopowych i histeroskopowych, fotel ginekologiczny oraz system do koagulacji laparoskopowej.

„To już kolejna transza środków, które uzyskaliśmy od Ministerstwa Zdrowia. Pierwsza została przeznaczona na sprzęt diagnostyczny, laboratoryjny, druga sfinansuje aparaturę potrzebną do prowadzenia pacjentów, do interwencji” – podkreślał Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zostało wybrane jako jeden z ośrodków referencyjnych leczenia niepłodności, dzięki czemu od połowy 2018 r. realizowany jest tutaj „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

„Zauważyliśmy lukę czy też niedofinansowanie w aspekcie wspomagania przebiegu ciąży poprzez określone interwencje ginekologiczne. Ciąża normalnie jest stanem fizjologicznym, jednak zdążają się sytuacje, kiedy medycyna powinna pomóc. Liczymy, że jak najwięcej dzieci będzie się rodziło również z ciąż zagrożonych” – dodał wiceminister zdrowia Zbigniew Król.

Oprócz kompleksowej diagnostyki niepłodności, zakłada on objęcie uczestników opieką psychologiczną, jak również niezbędne leczenie operacyjne i zachowawcze. Z programu skorzystało już ponad 80 par, 10 pacjentek zaszło w ciążę.

Głównym celem „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Program jest skierowany głównie do osób, u których występuje problem z niepłodnością, pozostających w związkach małżeńskich lub we wspólnym pożyciu, które wcześniej nie były zdiagnozowane pod kątem niepłodności. W jego ramach planuje się: utworzyć sieć co najmniej 16 referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, jak również przeprowadzić szkolenia dla personelu medycznego z zakresu procedur diagnozowania i leczenia niepłodności.