Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wdrożeniem reformy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

W związku z potrzebą pilnych zmian w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wdrożeniem reformy, której celem będzie stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim doświadczającym zaburzeń psychicznych oraz ich rodzinom – informuje resort.

Jak pisaliśmy wcześniej http://www.isbzdrowie.pl/2019/03/krol-przeznaczymy-1-mld-zl-na-psychiatrie-dziecieca/ zgodnie z założeniami planowanych zmian system ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ma składać się z trzech poziomów referencyjnych:

I poziom referencyjny – Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej dla młodzieży
II poziom referencyjny – Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
III poziom referencyjny – Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej

Celem reformy jest m.in. zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży w kraju właściwej opieki psychiatrycznej poprzez wyrównywanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami oraz zapobieganie nadmiernemu obciążeniu oddziałów psychiatrycznych poprzez rozwój pomocy dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi na pozostałych poziomach referencyjnych.

Resort informuje także, że zakończono etap konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (tzw. rozporządzenie „koszykowe”). Obecnie trwa analiza komentarzy i sugestii oraz przygotowanie zmian projektu uwzględniającego przekazane uwagi.

Projekt jest dostępny: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320551