OZZL: to likwidacja kolejek do leczenia powinna być priorytetem

„Polacy uważają, że likwidacja kolejek powinna być pierwszym i nadrzędnym celem i politycy, deklarujący realizację głosu społeczeństwa, powinni wziąć to pod uwagę” – podkreślał Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) w czasie konferencji na której przedstawiono wyniki badania opinii społecznej, przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku na zlecenie OZZL na reprezentatywnej grupie Polaków. Jego celem było poznanie odpowiedzi na pytanie: „Co – w ocenie Polaków – powinno być sfinansowane w pierwszej kolejności z budżetu państwa – czy cele przedstawione w tzw. Nowej piątce PiS – czy cel w postaci likwidacji kolejek w publicznej ochronie zdrowia”.

Wyniki wskazują, że większość Polaków uważa, że pierwszym celem, który powinien być sfinansowany z budżetu państwa jest likwidacja kolejek do leczenia. Cel ten „wygrywa” z każdym elementem „nowej piątki PiS” oddzielnie i z wszystkimi elementami razem wziętymi, w każdej grupie badanych, również wśród zwolenników PiS. Na likwidację kolejek do leczenia jako pierwszy = najważniejszy cel wskazuje 52% Polaków, a na najwyżej oceniane elementy z „nowej piątki PiS” (dodatek 500 zł na pierwsze dziecko i zmniejszenie stawki PIT) tylko po 12%, a np. na „trzynastkę” dla emerytów – 11 %. Likwidacja kolejek do leczenia została uznana za cel ważny przez 80% Polaków, a najbardziej kosztowne cele „nowej piątki”: dodatek 500 na pierwsze dziecko i 13 emerytura zostały uznane za ważne przez odpowiednio 33% i 41 % Polaków.

Dlatego OZZL zwraca się do rządzących o wycofanie się z finansowania tzw. „nowej piątki PiS” i przeznaczenie tych pieniędzy na likwidację kolejek do leczenia w publicznej ochronie zdrowia. Jak podkreśla Związek: „niedofinansowanie publicznej ochrony zdrowia, czego najwyraźniejszym i najbardziej bolesnym objawem są kolejki do leczenia skutkuje ogromem ludzkiego cierpienia związanego z pogorszeniem stanu zdrowia i – nierzadko – śmiercią. Można łatwo wyliczyć, porównując np. wyniki leczenia chorób nowotworowych w naszym kraju z krajami, gdzie nakłady na lecznictwo są odpowiednie, że każdego roku wiele tysięcy Polaków umiera tylko dlatego, że na publiczną ochronę zdrowia w naszym kraju ciągle brakuje środków. A przecież medycyna to nie tylko onkologia”.

Pieniądze przeznaczone na tzw. nową piątkę PiS nie rozwiązują żadnego poważnego problemu społecznego i – w tym sensie – są zmarnowane.