Mercator miał 3,1 mln zł straty netto, 1,77 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2019 r.

Mercator odnotował 3,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,55 mln zł wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,77 mln zł wobec 7,64 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,19 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 89,34 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa kapitałowa Mercator Medical zwiększyła przychody o ponad 32 mln zł, tj. o 36% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży produktów pochodzących z własnej fabryki w Tajlandii, która od czwartego kwartału 2018 r. wykorzystuje pełne moce produkcyjne w nowo oddanym zakładzie wytwarzającym rękawice z lateksu syntetycznego. Przychody ze sprzedaży produkowanych rękawic diagnostycznych wzrosły w omawianym okresie o ponad 50% rdr (tj. 18,8 mln zł), przy czym ich wzrost ilościowy wyniósł nieco ponad 37% rdr. Z kolei przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (nabywane od dostawców zewnętrznych rękawice jednorazowe, opatrunki i wyroby z włókniny) zwiększyły się o 23,7%, co było efektem wzrostu wolumenów sprzedaży i ekspansji geograficznej” – czytamy w sprawozdaniu.

W segmencie produkcyjnym największe przyrosty sprzedaży dotyczyły krajów takich jak Stany Zjednoczone (+17,2 mln zł, +135%, licząc wraz z klientem amerykańskim, który w I kwartale 2018 r. realizował dostawy na terenie Malezji), Chiny (+5,7 mln zł, +1726%) oraz Hongkong (+1,9 mln zł, nowy klient). Z kolei Polska (+3,6 mln zł, +10,7%) i Ukraina (+2,6 mln zł, +55,3%) to kraje warte zauważenia, jeśli chodzi o segment dystrybucyjny. Znaczące spadki sprzedaży nastąpiły na rynku hiszpańskim oraz w Arabii Saudyjskiej – zmienność ta jest charakterystyczna dla segmentu produkcyjnego, podano także.

Grupa w I kwartale 2019 r. sprzedała nieco ponad 1,2 mld szt. rękawic diagnostycznych, co oznaczało wzrost o ponad 28% rdr, przy czym sprzedaż produktów z tajlandzkiej fabryki wzrosła ilościowo o 37,3%, a sprzedaż rękawic pochodzących od dostawców zewnętrznych – o 18,3%. O blisko 20% wzrósł wolumen sprzedaży rękawic chirurgicznych, ilość sprzedanych rękawic gospodarczych pozostała zbliżona rok do roku.

„W pierwszym kwartale 2019 r. nastąpiło znaczne obniżenie marży brutto na sprzedaży towarów i materiałów do 17,7% (25,3% przed rokiem), co jest skutkiem osłabienia złotego względem dolara amerykańskiego (opisanego szerzej w rozdziale 5. niniejszego Raportu) oraz sprzedaży towarów nabytych jeszcze w 2018 roku, kiedy to ceny rękawic nitrylowych były wyższe. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami Zarządu, w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. następowało sukcesywne wyprzedawanie towaru zgromadzonego w magazynach na koniec 2018 r., co pozwoliło poprawić marże kw/kw o 1,7 pkt proc. i jest oczekiwanym kierunkiem także w kolejnych miesiącach” – czytamy dalej.

Mercator podał także, że pomimo kolejnego kwartału z rzędu z dwucyfrowym wzrostem przychodów ze sprzedaży, Grupie nie udało się wypracować dodatniego wyniku na działalności operacyjnej.

„Strata wyniosła 2,5 mln zł, co było efektem przede wszystkim wyższej dynamiki kosztów aniżeli przychodów oraz obniżeniem marż zarówno w dystrybucji, jak i na produkcji. EBITDA (wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) osiągnął w I kw. 2019 roku wartość 1,8 mln zł i stanowił 23% wyniku z roku poprzedniego. Wartość ta wyrażona jako odsetek przychodów ze sprzedaży obniżyła się r/r o 7,1 pkt proc.” – czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,85 mln zł wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)