Microsoft: Miasto Przyszłości z rozwiązaniami dla ochrony zdrowia polskich firm

Microsoft z polskimi partnerami technologicznymi zaprezentował koncepcję Miasta Przyszłości z kompleksowymi rozwiązaniami dla służby zdrowia, poinformował Krzysztof Charszla, ekspert w zakresie transformacji cyfrowej sektora samorządowego w polskim oddziale Microsoft.

„Cyfrowa transformacja w sektorze zdrowia to korzyści dla wszystkich stron. Kluczowa jest stopniowa, ale konsekwentna reorganizacja systemu ochrony zdrowia, aby był on w stanie, przy wykorzystaniu rozwiązań takich, jak telemedycyna czy sztuczna inteligencja, odpowiedzieć na potrzeby pacjentów. To właśnie oni powinni być w centrum cyfrowej transformacji, której celem są konkretne usprawnienia dla wszystkich. Pacjenci uzyskują większą dostępność świadczeń i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, a profesjonaliści medyczni zmniejszenie poziomu biurokracji, wsparcie w codziennych decyzjach terapeutycznych i większą interakcję zarówno z pacjentem, jak innymi uczestnikami procesu” – powiedział Charszla podczas konferencji Microsoft Innovation Summit.

Partnerzy zaangażowani w tworzenie Ochrony Zdrowia Przyszłości zaproponowali rozwiązania, które w znaczny sposób mogą zreformować całą ścieżkę e-zdrowia dla pacjentów.

Jednym z nich jest platforma rehabilitacyjna Gabos, która pozwala na bieżącą konsultację z fizjoterapeutą w zakresie postępów w leczeniu. Kolejny system, Medic zaprojektowany przez ecom, wirtualnie przechowuje całą dokumentację medyczną i umożliwia lekarzowi pierwszego kontaktu dostęp do danych, również z poziomu telefonu. W zarządzaniu pacjentami i płynnością obsługi procesów pomaga również rozwiązanie KenSci, które na bieżąco monitoruje m.in. liczbę oczekujących, długość wizyty czy obłożenie sal w poszczególnych placówkach medycznych. Wśród nowości są też kioski do samodiagnostyki Telemedica, które mogą niedługo stanąć np. w centrach handlowych czy aptekach.

Z giełdowych firm rozwiązania w ramach koncepcji Miasta Przyszłości dla służby zdrowia zaprezentował Comarch Healthcare, który oferuje wsparcie zdalnej opieki senioralnej. Z kolei MedApp uczestniczy w koncepcji z wizualizacją danych z badań i przekształceniem ich na obraz 3D w goglach Hololens, a także rozwiązanie Carnalife.

(ISBnews)