PBKM odstąpił od negocjacji z Esperite dotyczących zakupu aktywów

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odstąpił od negocjacji w przedmiocie zakupu aktywów/zobowiązań związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania i/lub przechowywania preparatów komórek macierzystych i/lub zakupu akcji w wybranych spółkach zależnych Esperite N.V., podała spółka.

Odstąpienie od negocjacji będzie skuteczne z chwilą doręczenia Esperite zawiadomienia o odstąpieniu w sposób zgodny z postanowieniami listu intencyjnego (Memorandum of Understandings) (MoU) wiążącego spółkę i Esperite, podano.

„Decyzja spółki o odstąpieniu od przedmiotowych negocjacji została podjęta w związku z brakiem osiągnięcia porozumienia ze sprzedającym dotyczącego warunków zbycia działalności bankowania rodzinnego prowadzonej pod marką Cryo-Save. Zgodnie z postanowieniami MoU odstąpienie od negocjacji nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń którejkolwiek ze stron” – czytamy w komunikacie.

W lutym br. PBKM zawarł list intencyjny (Memorandum of Understanding, MoU) z Esperite N.V., zgodnie z którym PBKM otrzymał do 30 czerwca 2019 roku wyłączność na prowadzenie negocjacji w przedmiocie zakupu aktywów/zobowiązań związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania i/lub przechowywania preparatów komórek macierzystych i/lub zakupu akcji w wybranych spółkach zależnych Esperite, w szczególności Cryo-Save AG.

Jednocześnie PBKM informuje, iż zawarte z Esperite umowy Back-Up Agreement oraz umowa pożyczki pozostają w mocy zgodnie z warunkami opisanymi w przywołanym raporcie bieżącym.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)