NanoGroup na dobrej drodze do fazy podawania epirubcyny w nanocząstkach pacjentom

NanoGroup zakończył prace przedkliniczne na modelu zwierzęcym nanoformulacji popularnego cytostatyku epirubicyna, a wyniki zachęciły do podjęcia decyzji o produkcji pierwszej partii leku w standardzie GMP, poinformował ISBnews prezes Marek Borzestowski. Liczy. że jest na dobrej drodze, aby wkrótce móc zacząć podawać lek pierwszym pacjentom w Polsce.

„Udało nam się opracować system nanocząstek, który skutecznie dostarcza lek do komórek rakowych, nie niszcząc zdrowych komórek pacjenta. Całość jest już na końcowym etapie przygotowań. Nasz kolejny projekt dotyczący opracowania płynu, w którym byłyby przechowywane organy człowieka przygotowywane do przeszczepów jest w fazie intensywnych badań przedklinicznych. Liczymy, że ta faza projektu zakończy się w tym roku. Udało nam się też opracować analizy syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek” – powiedział ISBnews Borzestowski.

„Zakończyliśmy prace przedkliniczne na modelu zwierzęcym nanoformulacji popularnego cytostatyku epirubicyna i stworzyliśmy PolEpi (nano polisacharade epirubicine). Wyniki zachęciły nas do podjęcia decyzji o produkcji pierwszej partii leku w standardzie GMP. Mamy nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze, aby wkrótce móc zacząć podawać lek pierwszym pacjentom w Polsce” – dodał prezes.

Wskazał, że spółka wykorzystuje swoją opatentowaną platformę nano formulacji (Nano Drug Delivery Platform) do oferowania usług i realizacji wspólnych projektów „drug development” firmom farmaceutycznym, które szukają skutecznego systemu pakowania, transportu i dostarczania aktywnych substancji leczniczych.

„Technologia opracowana na Politechnice Warszawskiej ma szanse na komercjalizacje i światową ekspansje. Jednakże trzeba pamiętać, że biotechnologia w odróżnieniu od innych branż, wymaga długoterminowych strategii i cierpliwości” – dodał Borzestowski.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)