Profesor Piotr Kasprzak Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Grono doktorów honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powiększyło się o kolejną wybitną postać. Warszawski Uniwersytet Medyczny na wniosek I Wydziału Lekarskiego WUM postanowił uhonorować tą najwyższą akademicką godnością prof. Piotra Kasprzaka z Uniwersytetu w Ratyzbonie za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i kliniczne o wymiarze światowym w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz ogromny wkład w rozwój tej specjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

„Szczególny tytuł naukowy nadawany przez Uczelnię to doktorat honorowy. Uważa się, że tytuł ten jest najbardziej cenionym laurem akademickim. W tym roku z inicjatywy Panów Profesorów: Sławomira Nazarewskiego, Jacka Szmidta i Zbigniewa Gałązki otrzyma go Profesor Piotr Kasprzak – jeden z najwybitniejszych europejskich chirurgów naczyniowych, który w ogromnym stopniu przyczynił się do wprowadzenia wewnątrznaczyniowych technik w polskich ośrodkach. Jego zaangażowanie w krzewienie nowoczesnych technik chirurgii naczyniowej czyni go w Polsce jednym z najbardziej rozpoznawanych specjalistów”- podkreślał Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski.

„Należy z całą mocą podkreślić, że Profesor Piotr Kasprzak, choć praktykujący za granicą, zawsze godnie reprezentuje nas jako Polak. Jego obecność w gremiach najlepszych chirurgów naczyniowych jest powodem do dumy i satysfakcji całego środowiska polskich chirurgów naczyniowych. Przez całe lata bliskiej współpracy, Profesor Piotr Kasprzak niewątpliwie przyczynił się do obecnego sukcesu Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w zdobyciu pozycji lidera w Polsce, jak również renomy jednego z wiodących europejskich ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej aorty. Jego dorobek poznawczy, konsekwentna praca i wielostronny wkład w rozwój medycyny, a nadto postawa i działalność zasługują na szczególne uznanie. Wiele się od Pana nauczyliśmy – my wszyscy. I za to bardzo dziękujemy. Ale nie chodzi tylko i wyłącznie o wiedzę i doświadczenie chirurgiczne. Przez samą swoją obecność wśród nas stwarza Pan klimat najwyższego profesjonalizmu, rzetelności, atmosferę chęci nieustannego doskonalenia się. Niech ta najwyższa godność akademicka, którą dziś Pan otrzymuje, będzie uhonorowaniem Pańskiej osoby – Pańskiej postawy i działalności, a dla Uczelni – niech będzie jeszcze jednym powodem do satysfakcji i dumy, bowiem w osobie Pana Profesora Piotra Kasprzaka zyskuje swojego wielkiego orędownika i ambasadora” – mówił podczas laudacji prof. Sławomir Nazarewski.

Po odebraniu zaszczytnego tytułu nowy Doktor Honoris Causa wygłosił okolicznościowe przemówienie w którym mówił, m.in. „Patrząc w przyszłość, życzę wszystkim tu zgromadzonym, a przede wszystkim najmłodszym adeptom sztuki lekarskiej, po pierwsze – ciekawości w ich dalszej drodze zawodowej. Bądźcie zawsze otwarci na nowe wyzwania, a jednocześnie uczciwi i szczerzy. Idźcie prostą drogą i podejmujcie decyzje z przekonania, a nie z pobudek koniunkturalnych. Jest to najlepsza metoda osiągnięcia zadowolenia z pracy. Wczoraj byliście uczniami, dzisiaj jesteście kolegami a już niedługo sami będziecie nauczycielami. Nie zapominajcie jednak, że mimo wzrastającej wiedzy i postępującego doświadczenia, uczymy się przez całe życie. Uczestnicząc w kongresach naukowych lub odwiedzając inne ośrodki zawsze macie szansę zobaczyć coś nowego. Szanujcie godność pacjentów, którzy powierzają Wam coś najcenniejszego – swoje zdrowie i życie. W swoim działaniu miejcie na celu głównie ich dobro. Szanujcie ich prawa oraz oszczędzajcie im niepotrzebnych cierpień. A jeżeli zdarzy się Wam być w sytuacji, w której macie trudności z postawieniem rozpoznania to mam tylko jedną radę. W trudnej sytuacji klinicznej, aby uniknąć przykrych niespodzianek, analizujcie wszystko to co jest statystycznie najbardziej prawdopodobne, a obserwując przypadek tzw. książkowy myślcie także o rzadkich jednostkach chorobowych. Często pomaga przeprowadzanie wywiadów tak długo, aż chory sam nam podpowie rozpoznanie. Nie zapominajcie, że mimo wszystkich nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie badań dodatkowych, rozmowy z pacjentem i badania przedmiotowego nie da się niczym zastąpić. Natłok informacji, które nas przytłaczają, pośpiech i zbytnia powierzchowność są chyba w dzisiejszych czasach największymi wrogami sukcesu. Nie zapominajcie, że trzeba się czasami zatrzymać i przemyśleć nasze codzienne działania, wyciągając wnioski i okresowo poprawiając obrany kurs”.

Uroczystość była także okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla I Wydziału Lekarskiego. Medale za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego odebrali: prof. Ryszard Aleksandrowicz, prof. Maria Borszewska-Kornacka, prof. Marek Jakóbisiak, prof. Wiesław Jędrzejczak, prof. Marek Krawczyk, prof. Grzegorz Opolski, prof. Ewa Szczepańska-Sadowska, Lidia Otto. Medale otrzymali również nieobecni: prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, prof. Piotr Albrecht, dr Wiesław Wiechno.

Podczas uroczystości odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim I Wydziału Lekarskiego, którzy w kończącym się roku akademickim uzyskali tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP. Do tego grona należą: prof. Grzegorz Basak, prof. Marcin Grabowski, prof. Bożena Kociszewska-Najman, prof. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz, prof. Krzysztof Mucha, prof. Hanna Pituch, prof. Anna Ratajska, prof. Piotr Roszkowski.