MZ ogłasza rozszerzenie sieci onkologicznej

Ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Rozszerza on pilotaż na kolejne dwa województwa: podlaskie i pomorskie. Jego „celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie wybranych województw” – czytamy w uzasadnieniu.

Obecnie pilotaż jest realizowany w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim – przypomina resort zdrowia. „Za wyborem województw podlaskiego i pomorskiego przemawiały zróżnicowana liczba i rozmieszczenie ludności oraz struktura świadczeniodawców i zapadalność na poszczególne typu nowotworów”- czytamy dalej.

W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu, a także współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny (Białostockie Centrum Onkologii – na terenie województwa podlaskiego; Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – na terenie województwa pomorskiego), których zadaniem będzie zapewnienie świadczeniobiorcy kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych – nowotworze gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca (kody jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD-10: C18-C20, C34, C50, C56, C61, D05 oraz C78.0).

Projekt dostępny jest: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322355/katalog/12605110#12605110