Pracodawcy: podwyżka wyceny świadczeń rehabilitacyjnych – to za mało

Female physiotherapist rehabilitating patient after leg injury

Propozycja Prezesa NFZ dotycząca zmian w finansowaniu rehabilitacji medycznej nie jest wystarczająca, chociaż idzie w dobrym kierunku – oceniają Pracodawcy RP. Nie pozwoli ona bowiem na zwiększenie wynagrodzeń personelu medycznego.

Pracodawcy RP od ponad roku wielokrotnie zwracali uwagę Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi NFZ, iż polska rehabilitacja medyczna jest całkowicie niedoceniana w systemie opieki zdrowotnej. Nakład finansowe przeznaczane przez NFZ na rehabilitację medyczną są niewystarczające.

„Zaproponowane w opublikowanym w dniu 28 czerwca br. Zarządzeniu Prezesa NFZ zmiany polegające na zwiększeniu wagi punktowej produktów rozliczeniowych w części wychodzą naprzeciw naszym postulatom, lecz w dalszym ciągu są niewystarczające aby zapewnić dalsze funkcjonowanie rehabilitacji medycznej w Polsce i nie obejmują one zabiegów fizykoterapeutycznych. Fizykoterapia jest uzupełnieniem kinezyterapii i powinna być stosowana przy kompleksowym leczeniu pacjenta przynosząc zdecydowanie większe sukcesy terapeutyczne. Zaproponowana podwyżka wyceny świadczeń rehabilitacyjnych w jakiejś części rekompensuje straty, które były generowane z powodu niskiej wyceny świadczeń, ale w żaden sposób nie pozwala na zwiększenie wynagrodzenia personelu medycznego. Warto w tym miejscu kolejny raz przypomnieć, iż szczególne trudności finansowe przeżywają monoprofilowe szpitale rehabilitacyjne” – podkreślają Pracodawcy RP w swoim oświadczeniu.