Rząd podwyższa kwotę bazową dla pracowników podmiotów leczniczych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przedłożony przez ministra zdrowia. Zmiany będą obowiązywać od 1 lipca br.

„Celem projektu jest podniesienie z 3900 do 4200 zł brutto, tzw. kwoty bazowej, przy użyciu której zostaną obliczone podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych. Oznacza to przyspieszenie procesu podnoszenia wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników podmiotów leczniczych” – czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie nie ma jednak mowy o tym skąd dyrektorzy placówek wezmą pieniądze na podwyżki. Także w planie finansowym NFZ na 2020 rok ich nie uwzględniono.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.