Inventionmed otrzyma 3,56 mln zł dofinansowania dla projektu TutorDerm

Inventionmed otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznające dofinansowanie projektowi spółki pn. „Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji” (dotyczy projektu TutorDerm), podała spółka. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 3,56 mln zł, natomiast całkowita wartość projektu została wyceniona na 4,76 mln zł. Po dostarczeniu przez spółkę odpowiednich dokumentów zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.

„Przedmiotowe dofinansowanie dotyczy flagowego projektu emitenta jakim jest TutorDerm, który jest pierwszym na świecie rozwiązaniem w zakresie edukacji personelu medycznego i kosmetologów, który wykorzystuje unikalną, niestosowaną dotąd technologię podwójnej immersji, która w symulatorach medycznych rozwiązuje kluczowy dotychczas problem braku możliwości połączenia realistycznego wirtualnego otoczenia z oddziaływaniem zmysłu dotyku. Opracowane rozwiązanie podwójnej immersji bazuje na połączeniu najnowocześniejszych technologicznie możliwości stworzenia otaczającego świata (np. profesjonalnego gabinetu lekarskiego) z dodaniem komponentu wrażenia dotyku i pełnej kontroli manualnej nad wykonywanymi wirtualnymi zabiegami. Oznacza to, że wszystkie czynności wykonywane w technologii wirtualnej rzeczywistości dają równomierne odczucia jak te wykonywane w rzeczywistości na pacjentach” – czytamy w komunikacie.

TutorDerm jest kluczowym produktem spółki, natomiast w związku z otrzymaniem przez nią dofinansowania na tzw. wirtualną strzykawkę, oba projekty będą realizowane jednocześnie. Oba projekty są ze sobą kompatybilne i będą mogły stanowić integralny system, podano również.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

(ISBnews)