Neuca podtrzymuje prognozę wzrostu rynku hurtu aptecznego o 3-4% r/r w br.

Neuca podtrzymuje prognozę wzrostu rynku hurtu aptecznego o 3-4% w skali roku w 2019 r. po intensywnym wzroście rynku o 7,7% w II kw. Spółka ocenia, że na poziomie like-for-like trzeci i czwarty kwartał przyniosą spółce niski jednocyfrowy wzrost kosztów r/r i dalszy – adekwatny do dynamiki rynku – wzrost przychodów, poinformowali przedstawiciele zarządu.

„Podtrzymujemy. Jesteśmy po i półroczu na poziomie 3,2%, więc spodziewamy się na drugą połowę roku takich dynamik, które są zbieżne z tym, co mówiliśmy, czyli dojście do plus-minus 4%. W tym sensie nie spodziewamy się odmiennego scenariusza” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik dziennikarzom w kuluarach konferencji prasowej.

Dynamika wzrostu rynku hurtu aptecznego wyniosła 3,2% w I połowie br., a jego wartość sięgnęła 7,59 mld zł na koniec czerwca. W samym II kwartale dynamika rynku wyniosła 7,7%.

„Na pewno bardzo dobre wiadomości dla branży są związana z dynamiką rynku – to prawie 8% w drugim kwartale. To wydarzenie niespotykane od wielu lat. W drugim kwartale bardzo wysoki rynek spowodował, że apteki niezależne również zanotowały wzrost. Jak rynek będzie na poziomie 3-4% to nasz wzrost przychodów również będzie adekwatny” – powiedział prezes Piotr Sucharski podczas konferencji, zapytany o oczekiwana wzrostu przychodów w III kw.

Przychody Neuki wzrosły o 12% r/r w II kw. do 1,99 mld zł, zaś w całym półroczu wzrost sięgnął 5% r/r – do 4,12 mld zł. Czynnikiem wpływającym na silny wzrost przychodów w II kw. było przesunięcie sezonu zachorowań na kwiecień i maj. Neuca zanotowała także istotny wzrost zainteresowania ofertą w zakresie programów aptecznych.

„Dobiliśmy do 32% udziału w rynku aptek niezależnych. Rośnie nasz wskaźnik NPS. Nasi klienci chętniej akceptują ryzyko związane z przystąpieniem do programu. Biznesowo niezwykle ważne było to, w jaki sposób została przyjęta nasza nowa oferta dla aptek. 662 apteki od początku drugiego kwartału przystąpiły do najbardziej zaawansowanych programów. Tym samym przekroczyliśmy liczbę 1 900 aptek w naszych programach” – powiedział Sucharski.

Jak podkreślił wiceprezes, dla wyników spółki w trzecim kwartale – jak co roku – kluczowe będzie zachowanie rynku we wrześniu.

„Specyfika trzeciego kwartału jest taka, że to dotychczas wrzesień ‚ciągnął’ za sobą kwestie przychodów i wyników trzeciego kwartału. Na razie trudno powiedzieć, jak rynek będzie wyglądał. Widzimy jaka jest pogoda za oknem, trudno obecnie coś prognozować. Mamy zabudżetowany wzrost przychodów i z tej perspektywy patrzymy z optymizmem” – powiedział Dzik.

Wiceprezes wskazał, że koszty „zachowują się w sposób planowy i bardzo dobry”, a efektywność biznesu poprawia się. W II kw. koszty wzrosły o 3% r/r.

„To jest efektem nie jednorazowego działania, polegającego na cięciu kosztów, tylko wdrożonego w ubiegłym roku dużego programu poprawy efektywności kosztowej w każdym obszarze działalności. Spodziewając się presji płacowej i presji po stronie kosztów energii elektrycznej działaliśmy w taki sposób, by być na to przygotowanym. W tym roku w pierwszym i drugim kwartale widzimy tego efekty” – podkreślił.

Jak powiedział Dzik, na poziomie like-for like-trzeci i czwarty kwartał przyniosą niski jednocyfrowy wzrost kosztów r/r. Przypomniał, że w drugim półroczu ubiegłego roku spółka zrealizowała kilka akwizycji, które będą wpływać na poziom kosztów jeszcze w tym roku.

„Przychody powinny rosnąć bardziej, niż koszty” – zaznaczył.

Wiceprezes poinformował, że na przyszły rok spółka nie planuje żadnych dużych inwestycji.

„Raczej będą to inwestycje odtworzeniowe, zbliżone do wartości amortyzacji. Nie planujemy na przyszły rok żadnej istotnej inwestycji. Planujemy dokończyć naszą inwestycję biurową w Toruniu. Część wydatków inwestycyjnych przeniesie się na przyszły rok. Na początku drugiego kwartału planujemy przeprowadzić się do nowej siedziby. Pierwszy kwartał będzie jeszcze obarczony kwotą wydatków inwestycyjnych – zgodnie z planem” – dodał.

W maju wiceprezes informował, że po okresie intensywnych inwestycji w 2018 i 2019 roku, Neuca planuje ograniczyć ich skalę do 35-40 mln zł w kolejnych latach. Jak wskazał Dzik, ten plan nie ulega zmianie.

Neuca wypracowała 65,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej I poł. 2019 r. w porównaniu z 46,78 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wszystkie składowe sukcesu mamy pod kontrola, co tworzy trwały fundament pod przyszłe wyniki. W tej sytuacji jesteśmy pewni poprawy wyniku rok do roku” – podtrzymał prezes.

Neuca w 2018 r. wypracowała 98,3 mln zł zysku netto, tj. o 4% więcej niż przed rokiem. Po oczyszczeniu wyniku o zdarzenia jednorazowe Grupa zarobiła 98,1 mln zł w 2018 r. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5%.

(ISBnews)