NFZ uruchomił rezerwę. Do kogo trafi 80 mln zł?

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomił dodatkowe środki z rezerwy ogólnej NFZ. W puli znalazło się dodatkowo 80 mln zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na:

świadczenia opieki zdrowotnej realizowane na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej;
zabezpieczenie finansowania świadczeń udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad pacjentem w ramach sieci onkologicznej;
zabezpieczenie finansowania świadczeń udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych;
zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca;
zabezpieczenie finansowania świadczeń w ramach nowych programów lekowych.

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia zwiększą się w tym zakresie o 80.417 tys. zł.