NIL i KIDL zacieśniają współpracę

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podpisała list intencyjny z Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

„Ze względu na swoją działalność, oba samorządy widzą korzyści, jakie może przynieść współpraca w zakresie organizacji ustawicznego szkolenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz diagnostów laboratoryjnych. Strony zobowiązały się do wymiany doświadczeń i informacji w tej kwestii” – czytamy w liście intencyjnym.

Fot.: A. Szczypczyk