Home Aktualności Akcjonariusze PBKM zdecydują 14 X o emisji nowych akcji serii M bez pp