Biomed-Lublin spłacił w całości zobowiązania wobec obligatariuszy

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek spłacił zobowiązania układowe – 6 300 000 zł tytułem spłaty 70% kapitału obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę oraz 49 500 zł tytułem spłaty odsetek od obligacji serii A, podała spółka.

„Spłata powyższych kwot, dokonana zgodnie z warunkami układu z dnia 10 czerwca 2016, wyczerpuje w całości zobowiązanie emitenta wobec obligatariuszy” – czytamy w komunikacie.

W lipcu 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na posiedzeniu jawnym wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli Biomed-Lublin 10 czerwca 2016 r. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółki.

W styczniu 2016 r. Biomed-Lublin złożył do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód wniosek o otwarcie postępowania układowego.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)