Airway Medix miało 0,92 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

Airway Medix odnotowało 0,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata ze sprzedaży wyniosła 0,83 mln zł wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36 tys. zł w II kw. 2019 r. wobec 140 tys. zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 0,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,78 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 0,11 mln zł w porównaniu z 0,24 mln zł rok wcześniej.

„Zarząd jednostki dominującej zwraca uwagę na fakt, że koszty R&D, które dotyczą prac rozwojowych przeprowadzanych w Airway Medix S.A. w pierwszym półroczu br. w wysokości 3 533 tys. zł (w pierwszym półroczu 2018 r. wydatki na pokrycie skapitalizowanych prac rozwojowych wyniosły 2 031 tys. zł) zostały ujęte w bilansie spółki jako zwiększenie pozycji wartości niematerialne” – czytamy e sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 0,33 mln zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)