Ponad pół miliona na oddział hematoonkologii dziecięcej w Olsztynie

Umowa podpisana przez wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego i Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr St. Popowskiego w Olsztynie dotyczy realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Ponad 611 tys. zostanie przeznaczone na doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologii w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek u dzieci. Podpisane zostały również cztery umów na karetki, które będą służyć mieszkańcom Pasymia, Lidzbarka, Dobrego Miasta i Bartoszyc.

Jeszcze w tym roku oddział otrzyma nowy mikroskop diagnostyczny, aparat do realtime PCR i aparat USG.

Głównym celem Programu jest dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce.

Dodatkowe środki sfinansują nowy sprzęt i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego.

„Z uwagi na istotny postęp w dziedzinie diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków, postępowanie wymaga stałego unowocześniania zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak i warunków i metod leczenia. Zadaniem NPZChN jest dostosowanie polskich ośrodków hematoonkologicznych do standardów międzynarodowych European Leukemia Net. Łączna kwota przyznana na realizację ww. zadania z budżetu Ministra Zdrowia dla ośrodków leczących białaczki u dzieci wynosi ponad 5,5 mln zł” – czytamy w komunikacie resortu zdrowia.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr St. Popowskiego w Olsztynie jest jednym z 8 realizatorów wytypowanych do realizacji zadania. Wśród nich są także: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Prof. Antoniego Gębali 6 w Lublinie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.