Prezydent chce ustawy o Centrum Zdrowia 75+

„Rozpoczynamy bardzo otwartą, transparentną dyskusję na temat założeń zmian w prawie, zmian systemowych dotyczących opieki nad osobami starszymi, powyżej 75 roku życia” – zapowiedział wiceszef KPRP Paweł Mucha na wspólnym z ekspertami NRR briefingu prasowym. – „Mam nadzieję, że w styczniu pojawi się projekt ustawy w sprawie Centrum Zdrowia 75+”.

„Chodzi o to, by przygotować taki program, który będzie pozwalał na jak najlepszą i jak najsprawniejszą koordynację różnych działań podejmowanych wobec osób, które ukończyły 75 lat i starszych” – wyjaśniał Prezydent Andrzej Duda na konferencji „Centrum Zdrowia 75+. Zdążyć przed demograficznym tsunami”.

Z inicjatywą stworzenia programu, który zapewni kompleksową opiekę nad coraz liczniejszą grupą osób starszych, wystąpiła Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP.

Starzenie się populacji jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi polskie społeczeństwo. Według prognoz, gwałtowny wzrost liczby osób po 75 roku życia nastąpi już w latach 30. obecnego wieku i będzie wyglądał następująco: w 2030 r. do 11,3% całego społeczeństwa, w 2040 r. do 14,4%, a w 2050 r. już do 16,5%.

Według ekspertów NRR, biorąc pod uwagę skalę tych zmian oraz niedostateczne przygotowanie jednostek ochrony zdrowia i polityki społecznej do realizacji zadań wspierających osoby starsze, konieczne jest pilne zapewnienie oferty usług dla najstarszych obywateli Polski, by mogli oni jak najdłużej zachować sprawność i samodzielność, a w przypadku pojawienia się np. niepełnosprawności mieli też zapewnioną godziwą opiekę.