CO w Warszawie rozbuduje się

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I”, przedłożoną przez ministra zdrowia. Program będzie realizowany w latach 2019–2024. Jego wartość to 872 mln zł, z czego prawie 740 mln zł będzie pochodzić ze środków ministra zdrowia.

„Dzięki inwestycji powstanie nowoczesny i przyjazny pacjentom ośrodek udzielający kompleksowych świadczeń onkologicznych – od profilaktyki przez diagnostykę aż do leczenia i rehabilitację” – czytamy w komunikacie KPRM.

W ramach inwestycji placówka przy ul. Wawelskiej rozstanie przeniesiona do kompleksu przy ul. Roentgena. Samo COI zostanie rozbudowane – powstanie nowy budynek kliniczny, a stary zostanie wyremontowany.

Centrum Onkologii jest największym szpitalem onkologicznym w Polsce, w którym corocznie hospitalizuje się ponad 80 tys. pacjentów i udziela ponad 370 tys. porad ambulatoryjnych.

Realizacja inwestycji będzie kolejnym krokiem na drodze do rozwoju infrastruktury onkologicznej – w ostatnich 4 latach minister zdrowia dofinansował w tym celu realizację projektów o łącznej wartości blisko 1,7 mld zł.