MZ i NIL razem przeciwko wpisowi Stop NOP

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja podpisali wspólne oświadczenie w którym potępiają wpis stowarzyszenia antyszczepionkowców Stop NOP. „Stanowczo sprzeciwiamy się tej próbie bezpardonowego, karygodnego szkalowania lekarzy i straszenia pacjentów” – czytamy w oświadczeniu.

16 października 2019 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” zamieściło na portalu społecznościowym wpis, z którego wynika, jakoby w polskich szpitalach – na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii – dochodzi do eutanazji pacjentów.

„Zarzucanie lekarzom pracującym na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii tego, że podejmują działania mające na celu umyślne spowodowanie śmierci pacjenta w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla szpitala jest niegodziwe, budzi nasz stanowczy sprzeciw i nie może pozostać bez zdecydowanej reakcji.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej, lekarz ma obowiązek służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu, według najlepszej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek.

Wpis Stowarzyszenia „Stop NOP” zasługuje na słowa największej krytyki i potępienia. Stanowczo wzywamy do zaprzestania prowadzenia działań, które zmierzają do straszenia pacjentów, godzą w dobre imię lekarzy i personelu medycznego oraz budują atmosferę braku zaufania do polskiego systemu ochrony zdrowia” – czytamy dalej.

Warto przypomnieć, że resort zdrowia złożył w tej sprawie zawiadomienie do poznańskiej prokuratury, o czym pisaliśmy: https://www.isbzdrowie.pl/2019/10/ministerstwo-zawiadamia-prokurature-ws-stop-nop/. Podobne zawiadomienie złożyła także Warszawska Izba Lekarska.